Veeg teken: stoelen te weinig voor personeel Zuiderpoort

Er moesten afgelopen dinsdag stoelen bijgezet worden om alle belangstellenden voor de commissievergadering  een zitplaats te bieden. Wat ons betreft – de nieuwe politieke partij Pro6 –  gaat dit de komende jaren nog veel vaker gebeuren, want we willen graag alle Cranendonckers veel meer betrekken. Echter, de reden was nu net wat anders: in de zaal zaten veel ongeruste werknemers van het zwembad de Zuiderpoort.

Er stonden deze commissievergadering enkele belangrijke punten op de agenda. De privatisering van het zwembad in Budel (de gemeente draagt het uitbaten van het zwembad over aan een ondernemer), de verplaatsing van de Jumbo van het Capucijnerplein naar de nieuwe plek in het centrum tegenover de AH en een proef met het aanpakken van sluipverkeer in Maarheeze richting de A2. Allemaal ontwikkelingen waar wij als Pro6 positief tegenover kunnen staan, behoudens wat kleine aandachtspunten (zoals de verkeersafwikkeling in de smalle Dr. Anton Mathijssenstraat bij twee supermarkten). De laatste twee besluiten getuigen dan ook van een prima voorbereiding door de betreffende wethouders, echter die eerste… Om een indicatie te geven: het behandelen van dit agendapunt (terwijl er nog 24 punten op de agenda stonden die avond) duurde ruim een uur! Van dat uur waren er 5 minuten inspreekrecht voor een ongeruste Jos van Gennip, die namens het personeel van het zwembad de raadsleden toesprak. De rest van de tijd was vooral voor wethouder van Tulden, die probeerde uit te leggen waarom er zo’n groot verschil was in – zoals hij het verwoordde – ‘een verschil in waarneming en beleving’. De heer van Gennip schetste een onthutsend beeld van de gang van zaken in het gehele voorbereidende proces, waar het ambtelijk apparaat maar liefst 17 maanden aan gewerkt heeft. Vooral het gebrek aan communicatie kwam pijnlijk aan de orde. Wanneer er een keuze wordt voorgelegd om per 1 januari te privatiseren (over vier weken!), terwijl de ondernemingsraad van het zwembad nog geen advies heeft kunnen uitbrengen, het personeel pas twee weken geleden hiervan op de hoogte is gebracht en er nog geen sociaal plan voor de werknemers is, dan mag je toch spreken van een vreemde gang van zaken. De betreffende wethouder lukte het niet om hier meer duidelijkheid in te geven, volgens hem was dit dus vooral een verschil van beleving en waarneming door het personeel.

Tja, wanneer je een plan aan de raad durft voor te leggen waarbij een belangrijk onderdeel van de discussie – het personeel van het zwembad – niet meegenomen is dan mag je je toch afvragen of het niet tijd is voor #andersbesturen. Pro6 vindt van wel. U ook?
Pro6 pleit voor een politiek die begrijpelijk en transparant is, en waarbij de beslissingen in de raadzaal de steun hebben van burgers. Dat doe je niet door het beleid te maken met ambtenaren in het gemeentehuis, maar wel met burgers en betrokkenen op locatie. Dat noemt Pro6 anders besturen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *