Pro6-raadsleden klaar voor komende vier jaar!

“Zijn raadsleden en kandidaat-raadsleden klaar voor de nieuwe raadsperiode? Om krachtig aan de nieuwe periode te beginnen, mag u de regionale raadsleden bijeenkomst in Venlo niet missen. Workshops, lezingen en inspiratiesessies bereiden u voor op hoe u het verschil kan maken als raadslid. Waar controleert u straks het college op? Wat zijn go’s en no-go’s als eigentijdse volksvertegenwoordiger? Hoe gaat u om met de vele stukken?”

Deze oproep van raadslid.nu was voor enkele kandidaat-raadsleden van Pro6 aanleiding om naar deze bijeenkomst in Venlo te gaan.

We kregen een interessant programma voorgeschoteld met in het plenaire gedeelte een lezing van met de titel  Hard naar het college, zacht naar de samenleving. De gemeenteraad is het volksvertegenwoordigende orgaan die de gevoelens en emoties van inwoners moet vertolken. Tegelijkertijd is de raad als hoogste orgaan in de gemeente verantwoordelijk voor het vastleggen van regels en afspraken. Het college van burgemeester en wethouders voeren de besluiten van de gemeenteraad uit. Maar hoe geef je nu als gemeenteraad goed invulling aan de rol van volksvertegenwoordiger en controleur van het college?

Na het plenaire gedeelte werd deelgenomen aan verschillende workshops:

Debatteren in de Raad
Debatteren is een cruciale vaardigheid voor raadsleden. Hoe doe je dat op de meest effectieve wijze? Deze workshopsessie gaf handreikingen.

Omgevingswet: wat komt eraan?
De nieuwe omgevingswet gaat van kracht in 2021. Daardoor veranderen de spelregels voor waar huizen, gebouwen en plantsoenen komen en alles wat verder met de openbare ruimte te maken heeft in de komende raadsperiode. De omgevingswet regelt deze nieuwe spelregels.

Sociaal domein: wat moet ik als raadslid weten?
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor (jeugdzorg), maatschappelijke ondersteuning en participatie. Wat is de rol van het raadslid in het zogeheten sociaal domein en hoe kun je als raadslid meer grip krijgen op wat er nodig is op deze voor inwoners zo belangrijke onderwerpen?

Omgaan met werkdruk: hoe breng je focus aan?
Er komt als raadslid veel op je af. Uit onderzoek blijkt een raadslid gemiddeld per week 15,9 uur bezig te zijn met het raadswerk. Het lezen van stukken, bezoeken van bijeenkomsten, bijwonen van vergaderingen. En dan heb je daarnaast ook nog gewoon je eigen baan en het gezinsleven. Hoe vind je de juiste balans tussen werk, privé en je raadswerk?

Gebruik social media
Twitter, Facebook, Instagram. Social media horen bij het raadswerk en helpen bij het in contact komen met inwoners en uitleg te geven over waar je mee bezig bent en waarom je voor of tegen een bepaald besluit hebt gestemd. Hoe kunnen raadsleden social media op een slimme manier gebruiken en hoe kun je inwoners het beste met social media bereiken?

Met deze workshops achter de rug gingen we moe, maar voldaan en zeker weer een stuk wijzer terug richting Cranendonck. Belangrijk om richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 beslagen ten ijs te treden. Want het raadslidmaatschap is geen sinecure. Er komt veel op je af. Daarom is het belangrijk om goed voorbereid de nieuwe raadsperiode in te gaan. Pro6 zorgt ervoor dat de kandidaten klaar zijn voor de komende vier jaar!!

Want alleen dan kunnen we zorgen voor een meer vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *