Uitnodiging woensdag 17/1 a.s.: Pro6 organiseert infoavond Mantelzorg

Pro6 vindt aandacht voor de zorg in onze gemeente erg belangrijk. Een belangrijk onderdeel hiervan is mantelzorg. Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen of buren. Voor zover bekend zijn er alleen al in Cranendonck ongeveer 5500 mantelzorgers. Een niet te onderschatten groep in onze gemeente waar we ‘met zorg’ mee om moeten gaan. Pro6 wil dat mantelzorgers de aandacht krijgen vanuit onze gemeente die zij nodig hebben bij het uitvoeren van hun belangrijke werk, wij pleiten daarom voor extra ondersteuning voor deze mantelzorgers.

Om dit onderwerp nader te bespreken en hierover met jou in gesprek te gaan organiseren wij op woensdagavond 17 januari a.s. in “de Smeltkroes” in Maarheeze een informatieavond voor mantelzorgers en andere belangstellenden (aanvang 19.30u). Op deze avond zal met name stil gestaan worden bij de knelpunten waar de mantelzorger zoal tegen aan loopt:

  • Waar kan ik terecht met hulpvragen?
  • Wanneer moet er extra hulp ingeschakeld worden?
  • Zou er af en toe iemand mijn plaats kunnen innemen, zodat ik even iets voor mezelf kan doen?
  • Bestaat er een mogelijkheid om degene voor wie gezorgd wordt eens een dagdeel of weekend elders onder te brengen?
  • Welke hulpmiddelen zouden mijn taak als mantelzorger kunnen verlichten?

Dit zijn enkele mogelijke knelpunten, maar uiteraard kunt u ook andere vragen stellen. Er zal een presentatie gegeven worden door Frank Toonen en Hicham Akel; beiden zijn actief in de mantelzorg in onze gemeente, de één als mantelzorgcoördinator en de ander als aandachtsfunctionaris mantelzorg. Daarnaast zal Marina Bukkems, als één van de sociaal makelaars ook een korte presentatie verzorgen. De overige sociaal makelaars uit de gemeente zullen ook aanwezig zijn, evenals een vertegenwoordiger van “de Helpende Hand” en de coördinator vrijwilligerswerk uit onze gemeente.

Aanvang van de avond is 19.30 uur en we verwachten rond 22.00 uur de avond te kunnen afsluiten. U bent van harte welkom!

Adres van “de Smeltkroes” in Maarheeze is: Kijkakkers 1.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met ons (contactpersonen vanuit Pro6: Marie Beenackers en Anja van de Burgt).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *