Ben jij een mantelzorger?

Op woensdagavond 17 januari jl. organiseerde Pro6 een informatiebijeenkomst over mantelzorg. Wat blijkt? Eén op de vier mensen is mantelzorger, zonder dat ze dat vaak zelf in de gaten hebben. Je kiest er niet zelf voor, maar het overkomt je. Plotseling heeft een partner, kind, ouder, familielid, vriend of buurtgenoot meer hulp nodig. Jij verstrekt die en voor je er erg in hebt, wordt dat steeds meer.

In de meeste gevallen wordt die mantelzorg met alle liefde gegeven, je hebt immers een emotionele relatie met de persoon in kwestie. Het geeft bovendien veel voldoening. Belangrijk is, om je eigen grenzen ook te bewaken. Mensen worden immers steeds ouder, moeten langer thuis blijven wonen en worden steeds meer zorgafhankelijk. In de praktijk blijkt dat mantelzorgers vaak pas aan de bel trekken als ze op hun tandvlees lopen en dat is niet goed.  Je kunt in onze gemeente gelukkig op veel organisaties een beroep doen om je hierin bij te staan en het daardoor langer vol te houden. Dat is voor beide partijen prettiger.

In de praktijk blijkt het lastig te zijn de juiste instantie te vinden. Daar moet nóg meer over gecommuniceerd worden. Pro6 wil zich daarvoor inzetten, onder andere door een heldere en goede communicatie (bijvoorbeeld via dit soort informatieavonden). Nu blijken veel mensen via het sociaal team of via één van de sociaal makelaars doorverwezen te worden naar de juiste instantie. Een inhoudelijk verslag van de gehele avond is hier te vinden, met daarin namen van alle mogelijke partijen die op mantelzorg gebied iets voor je kunnen betekenen. Het was een waardevolle en informatieve avond, voor herhaling vatbaar! Omdat sinds januari 2015 het merendeel van het sociale domein van het Rijk naar de Gemeente overgeheveld is, is het belangrijk de vinger aan de pols te houden of alles binnen dit domein ook goed functioneert. Pro6 kiest zeer bewust voor inzet op dit onderwerp omdat veel inwoners in Cranendonck van mantelzorg afhankelijk zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *