BENG !

 

 

 

 

 

 

In de raadsvergadering van 12 juni kwam het formele bouwverzoek voor 6 bungalows op de hoek Deken van Baarstraat /Treurenbugstraat in Budel . Naar dit soort levensloopbestendige woningen is veel vraag. Deze projecten ondersteunt Pro6 dan ook actief , omdat er gewoon veel vraag naar is. Jammer dat het project nog nét niet lukt om vólledig energieneutraal te bouwen. De aanvraag dateert namelijk al van voor 2016 en voor 2020 zou het toch vaker nog praktisch onmogelijk kunnen zijn om volledig energieneutraal te bouwen. De projectontwikkelaar heeft echter toegezegd een extra inspanning te leveren om dit doel toch ‘ voor zover als mogelijk ’ te bereiken. Voor deze praktische beperking heeft de bouwsector de term BENG uitgevonden , Bijna Energie Neutraal Gebouw. De vorig jaar vastgestelde woonvisie stelt dat we in Cranendonck nieuwe woningen energieneutraal bouwen , volledig in lijn met onze duurzaamheidsvisie , we vinden BENG in deze situatie vooralsnog een acceptabel alternatief . De technologische ontwikkelingen gaan echter snel en halen hopelijk 2020 in. Er is nu een grote woningbehoefte in Cranendonck . Met name de levensbestendige  woningen en woningen voor starters , waaronder ook ‘ tiny houses ’ , zijn veel te schaars. Pro6 zal in de raad dan ook  , zoals in haar programma , nieuwe bouwprojecten actief faciliteren , daarbij uiteraard toeziend op een duurzame bouw .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *