Pro6 Cranendonck wil behoud Bieb in Maarheeze

In de programmabegroting 2019 van de Gemeente Cranendonck wordt voorgesteld om de bibliotheek in Maarheeze te sluiten en daardoor jaarlijks een bezuiniging te halen van € 100.000 euro ! De onkosten zitten zowel in de huur van de ruimten in “de Smeltkroes ” als in de boekencollectie en personeelsleden.
Er is nog een andere bibliotheekvestiging in de Gemeente in Budel. De bibliotheek zit daar nog in een eigen pand aan de Rubenslaan . Als de nieuwbouw van gemeenschapshuis “de Borgh “klaar is, verhuist de bieb in Budel naar het gemeenschapshuis. Deze bieb is volwaardig en véél groter dan de bieb in Maarheeze

Er is nl. enkele jaren geleden al besloten om fors te bezuinigen op het bibliotheekwerk en toen is ervoor gekozen de bieb in Maarheeze te verkleinen en er een ” jeugdbibliotheek to go “van te maken. Dat houdt in dat er een grote collectie kinderboeken is voor alle leeftijden en een beperkt aanbod van boeken en tijdschriften voor volwassenen . Wel bestaat de mogelijkheid boeken te reserveren en af te halen voor deze laatste categorie. Daar wordt veel gebruik van gemaakt.

Daarnaast is er sinds enige tijd op elke basisschool in de Gemeente een bieb op school , met uitzondering op de basisscholen in Maarheeze , omdat deze beide basisscholen op nog geen 100 meter loopafstand van de bibliotheek in  “de Smeltkroes ” zitten . Nu werd tegelijkertijd met deze bezuiniging voorgesteld deze beide basisscholen van een bieb op school te voorzien. De directie van de beide basisscholen is hiervan geen voorstander. Waarom niet ? Omdat ze vinden dat de kinderen dan een te beperkte keuze uit het boekenaanbod hebben , bovendien hebben ze geen ruimte voor een bieb en ook geen mankracht hiervoor. Het aanbod van de bibliotheekorganisatie , dat zij dan tevens over de kennis en kunde van een lees-/mediaconsulent zouden kunnen beschikken en zo ook de kinderen zonder leestraditie beter zouden kunnen bereiken , doet daar niets aan af.

Daarnaast zal de directie van de bibliotheek er wel voor willen zorgen , dat er op een paar punten in Maarheeze een enkele boekenkast zal komen staan met een beperkt aantal boeken en een zelfbedieningssysteem , waar men boeken kan ophalen en terugbrengen . Digitaal kunnen dan boeken gereserveerd en verlengd worden. Echter niet iedereen heeft de beschikking over een computer. De echte lezer vindt het bovendien heerlijk , om in een grote voorraad boeken te neuzen en zich ook eens te laten verrassen… Als mensen met kleine kinderen zelf met hun kroost naar de bieb kunnen gaan om daar boekjes uit te zoeken , worden ze met een traditie groot gebracht , die van een ongekende waarde is voor hun verdere ontwikkeling . Ook volwassenen en ouderen willen niet van een ander afhankelijk hoeven zijn , om bij de bieb boeken op te halen. Als dat in eigen dorp kan , is dat van grote toegevoegde waarde ! Ook zijn er veel mensen uit Soerendonk en Sterksel , die van de bieb in Maarheeze gebruik maken .

In de commissievergadering hebben anderen en ik duidelijk onze zorgen geuit over het verdwijnen van de bieb uit Maarheeze . Eenmaal weg is weg en onomkeerbaar !  Wij zien de bibliotheek als een basisvoorziening ! Onlangs is er een convenant getekend tussen de Gemeente Cranendonck en het Digitaalhuis . Vooral mensen zonder leestraditie , zowel allochtonen als autochtonen kunnen daarin vooruit geholpen worden met lees-,reken- en digitale problemen. Ook statushouders en vluchtelingen  , die afhankelijk zijn van inburgeringscursussen kunnen hier goed bediend en geholpen worden ! Onze maatschappij is erg gericht op informatieverstrekking en dan is het erg belangrijk , dat je die informatie ook goed tot je kunt nemen. De groep kinderen , die zich niet goed kan concentreren neemt hand over hand toe, ook blijkt dat begrijpend lezen steeds lastiger wordt voor een grote groep kinderen.

N.a.v. de discussie in de commissievergadering is het college met een gewijzigd voorstel gekomen nl. om jaarlijks 100.000 euro op het bibliotheekwerk te bezuinigen , maar in feite komt dat op hetzelfde neer . De nieuwe bieb in Budel wordt qua oppervlakte al flink verkleind en blijft een hoofdvestiging , dus het enige alternatief is sluiting van de vestiging in Maarheeze. Daar kunnen wij het niet mee eens zijn en zullen er dan ook een amendement over indienen . In de praktijk zal het voor veel mensen niet werken om naar de bieb in Budel te moeten gaan voor een uitgebreide boekkeuze. Niet iedereen beschikt over een auto en het openbaar vervoer is ook niet geweldig georganiseerd ….

Marie Beenackers- van Poppel , namens Pro6 Cranendonck

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *