Inwoner moet contant kunnen betalen

Minister Kasja Ollongren ( BZK ) gaat gemeenten er nogmaals toe oproepen dat zij het mogelijk maken dat burgers die bij gemeentelijke baliecontacten niet kunnen of willen pinnen, contant kunnen afrekenen .

Dit doet de minister in navolging van de VNG, die in oktober vorig jaar eenzelfde oproep deed aan haar leden. De brieven van ondermeer de VNG hebben ertoe geleid dat gemeenten met een zogeheten pin-only-beleid hun beleid inmiddels hebben herzien

De Kamerleden Martin van Rooijen ( 50-PLUS) en Erik Ronnes ( CDA ) wijzen er een motie op dat dit nog niet in alle pin-only-gemeenten het geval is . Er is overigens geen landelijk overzicht van gemeenten die sturen op pinbetalingen. Anders dan het begrip pin-only doet vermoeden , zocht in de praktijk een deel van deze gemeenten toch naar maatwerkoplossingen wanneer inwoners niet konden of wilden pinnen . De minister wijst erop dat partijen volgens het Burgerlijk Wetboek contant geld als betaalmiddel kunne uitsluiten, mits dit niet onredelijk bezwarend is. Publieke instanties zoals gemeenten moeten ( in tegenstelling tot private partijen ) ook rekening houden met de algemene beginselen van algemeen bestuur. Het weigeren van contant geld door gemeenten bij balietransacties zal naar het oordeel van de minister doorgaans onredelijk bezwarend zijn, omdat sprake is van een lokaal monopolie. (PvdZ)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *