Jaarrekening 2019 positief ontvangen door Pro6-fractie

Het resultaat over 2019 is € 35.800 negatief. Dit betekent dat voor 2019 onze inkomsten en uitgaven nagenoeg in balans zijn.

De jaarrekening laat een totale omzet zien van € 56 miljoen en sluit met een nadelig saldo van € 35.800. In de bijgestelde raming ging de gemeente Cranendonck nog uit van een verwacht nadelig saldo van € 1.695.100. Het definitieve resultaat is € 1.659.300. gunstiger dan verwacht. Dit gunstige resultaat wordt voor het merendeel ( circa 1 miljoen ) veroorzaakt door het sociale domein ( jeugdzorg, WMO en werk en inkomen ). Uit de analyse van de cijfers van de jeugdzorg en WMO blijkt dat niet alle geïndiceerde zorg daadwerkelijk wordt gebruikt  (verzilverd). Verder is de algemene uitkering per saldo circa € 285.000 hoger dan geraamd en zijn de inkomsten van de ozb/toeristenbelasting(€ 161.000) hoger dan voorzien. De hogere algemene uitkering wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de decembercirculaire klimaatmiddelen ( € 237.000 ) zijn opgenomen. Voorgesteld wordt om deze middelen in de reserve duurzaamheid te storten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *