Ingestuurde vragen omtrent woningbouw

Naar aanleiding van de drukte op de woningmarkt heeft Kenneth Kuppens namens Pro6 afgelopen 21 april vragen ingestuurd naar het College van B&W om zo de huidige situatie beter in kaart te brengen én om erachter te komen wat noodzakelijk is om de woningmarkt in Cranendonck richting de toekomst te verbeteren. Lees hieronder zijn bijdrage:

Geacht college,

Vele van mijn leeftijdsgenoten en ik zijn op zoek naar een betaalbare woning, dat ook nog eens het liefst in onze eigen prachtige gemeente. Maar wij zitten met een probleem. Door de schaarste op de woningmarkt moeten wij al snel een BMW X1 overbieden op de vraagprijs van een woning. Voor starters is dit niet te doen. Gisteren (dinsdag 20 april) las ik zelfs dat de huizenprijzen in Cranendonck met 11,9% gestegen waren in vergelijking met vorig jaar. Als raadslid vraag ik mij dan af of wij als gemeente die schaarste te lijf kunnen gaan, zodat jongeren/starters/eenpersoonshuishoudens een kans maken op een woning in onze prachtige gemeente.

Mijn concrete vragen:

  1. Heeft de gemeente gronden in eigendom waar flexwoonlocaties gerealiseerd zouden kunnen worden?
  2. Wat heeft de wethouder en zijn ambtenaren nodig om de vaart te houden in het woningbouwprogramma en een eventuele opschaling van het woningbouwprogramma.

Ik zie uw antwoord graag tegemoet.

Vriendelijke groet,

Kenneth Kuppens

Namens de fractie Pro6