Welslagen uitstraling zorginitiatief Hugten 5 Maarheeze valt of staat met positionering nieuwbouw

Op de agenda van de raadsvergadering in Cranendonck op 8 februari j.l stond onder andere een formeel verzoek voor een bestemmingsplanwijziging van het pand Hugten 5 in Maarheeze van “Wonen en Natuur” naar “Maatschappelijk en Natuur”. Niets bijzonders zou u denken, maar in dit geval wél! Het betreft nl. een cultuurhistorisch zéér waardevol pand, gebouwd in 1935 , ontworpen door architect Jan Guns uit Maarheeze, voor de Familie Koenraadt. Na het overlijden van de laatste bewoonster heeft de villa helaas een aantal jaren leeg gestaan, waardoor de kwaliteit flink ingeboet heeft. De nieuwe initiatiefnemer Ons Thuys Maarheeze BV wil het pand grondig gaan restaureren en in de hele nieuwe woonzorgvoorziening een centrale rol laten vervullen. Dat staat ook niet ter discussie. Wat dan wel? Dat is de locatie van het nieuw te bouwen hospice voor 6 personen en een l-vormig zorgappartementencomplex voor 30 personen en de daarbij behorende 35 parkeerplaatsen. De oorspronkelijke plannen lieten zien, dat die nieuwbouw gepland was , deels naast en deels vóór de markante villa en dat zou een enorme afbreuk doen aan de prachtige uitstraling van het beeldbepalende gebouw.

Waarom de nieuwbouw aan de voorkant plegen? Omdat het terrein achter de villa onder het Natuur Netwerk Brabant (=NNB) valt en daarom zonder provinciale goedkeuring niet bebouwd mag worden. Tijdens de commissievergadering van 25 januari j.l. heb ik er al op aangedrongen namens de fractie Pro6, bij de provincie te informeren of nieuwbouw aan de achterkant  toch mogelijk zou zijn. De begroeiing daar bestaat immers grotendeels uit oude grove dennen, oorspronkelijk aangelegd als productiebos voor de mijnbouw. Terwijl de voortuin met monumentale bomen deel uitmaakt van het beeldbepalende karakter van de villa. Gelukkig kreeg ik daarvoor wel bijval van andere fracties. Ook Heemkundekring “de Baronie van Cranendonck” heeft erop aangedrongen dat, indien er dan gebouwd zou moeten worden, dit dan achter de villa te doen en ook gewezen op advisering door de A2-erfgoedcommissie. De wethouder is in gesprek gegaan met de provincie en die wil pas een definitief advies geven, als hun ambtenaren ter plekke zijn gaan kijken, samen met de voorzitter van de Heemkundekring  “De Baronie van Cranendonck”. Prima tot dusver. Waarom dan niet gewacht met het doorvoeren van de bestemmingsplanwijziging, totdat die betreffende mensen ter plekke zijn gaan kijken? Het zou immers zonde zijn, dat zij als, mosterd na de maaltijd, met hun oordeel komen. De overige fracties hadden echter totaal geen moeite met het  toch aftikken van de bestemmingsplanwijziging voorafgaand aan dat advies en dat vinden wij als Pro6 erg teleurstellend! Ook al is het een formeel verzoek, na besluitvorming is de bestemmingsplanwijziging wél een feit. Gelukkig heeft de wethouder toegezegd, evenals de initiatiefnemer, dat zij de nieuwbouw aan de achterzijde gaan bouwen, wanneer de provincie  en de Heemkundekring/ Erfgoedcommissie daarmee kunnen instemmen. Dan kan de voortuin met grote monumentale bomen gespaard blijven en opgeknapt worden en dienen als wandelgebied voor zorgpatiënten, maar ook voor overige  belangstellenden.  Bovendien kan de voortuin mogelijk  ter compensatie dienen voor datgene, wat NNB aan de achterzijde verliest door nieuwbouw en parkeerplaatsen daar aan te leggen. Laten we hopen dat het lukt, want Cranendonck heeft nog maar zo weinig bewaard van zijn rijke cultuurhistorie, dat we het weinige  moeten koesteren, dat er nog is.

Marie Beenackers- van Poppel , gemeenteraadslid Pro6 Cranendonck

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *