Inbreng Pro6 voor de raadsbrede agenda 2022 – 2026

Als grootste partij heeft Elan aangegeven te willen werken aan een soort van raadsbrede agenda. Hierop komen de thema’s te staan waarvan alle partijen gezamenlijk zeggen dat deze de komende 4 jaar aangepakt moeten worden.

Wij hebben afgelopen maandag (11 april) de onderstaande thema’s en kaders aangegeven, waar wij voor willen pleiten. Dit zijn de hoofdthema’s die ons inziens belangrijk zijn voor Cranendonck, met daarbij de kaders waar wij als Pro6 waarde aan hechten. Wij gaan hier voor strijden en hopen dat de andere partijen ook zien dat dit nodig is. De komende weken wordt hier door de partijen gezamenlijk – onder aanvoering van Elan – aan verder gewerkt, te beginnen met een sessie op woensdagavond 13 april.

Wonen

 • minimaal 100 woningen per jaar bouwen t/m 2030, uitbreiding nieuwe wijken tegen kernen aan
 • een actief grondbeleid (zelf bouwgronden verwerven)
 • faciliteren van alternatieve/nieuwe woonvormen
 • met voldoende aandacht voor een juiste balans tussen sociale huur, vrije sector huur en (bereikbare) koop

Sociaal

 • een verbeterde informatievoorziening en investering in preventieve zorg
 • ruimte creëren voor armoedebestrijding, laaggeletterdheid en eenzaamheid
 • realiseer vernieuwing van de gemeenschapshuizen in Maarheeze, Dorplein en Gastel
 • creëer een oplossing voor de basisschool situatie in Dorplein en Schoot
 • AZC: overlast verkleinen, vluchtelingen opvangen

Duurzaamheid

 • de energietransitie koppelen aan energiearmoede (begin bij wijken waar inwoners wonen die het het hardst nodig hebben)
 • realisatie van onderop (werk samen met inwoners en energiecoöperatie)
 • Cranendonck voorloper richting de klimaatdoelen → stimuleer quick wins (laaghangend fruit als tochtstrips, led-verlichting, isolatie)

Natuur & Toerisme

 • Cranendonck verder vergroenen & natuur ontwikkelen. Transitie van het landelijk gebied doorzetten.
 • promoten & faciliteren van ons groen-, recreatie- & toerisme aanbod
 • realiseren van Baronie van Cranendonck

Verenigingen

 • houd verenigingssubsidies minstens op peil en verhoog het cultuurbudget
 • investeer in nieuwe (buiten)sporten (denk bv. aan calisthenics & padel)
 • moedig dorps-, verenigings- en wijkinitiatieven aan, maak het hen eenvoudig

Dienstverlening & Organisatie

 • verbeter de bereikbaarheid en reactietijd van de gemeente
 • hanteer de menselijke maat (transparante informatievoorziening en duidelijke communicatie naar burgers)
 • versnel duidelijkheid bij vergunnings- en principeverzoeken
 • versterk de A2-samenwerking, maar behoud zelfstandigheid
 • moderniseer en versterk de gemeenteraad

Industrie & Mobiliteit

 • weren van vervuilende industrie, stimuleren van (lokale) MKB
 • werken aan een industriebeleid per kern
 • verminderen van vrachtverkeer door kernen, onveilige wegen veiliger maken
 • een verbeterde infrastructuur rond het fietsnetwerk en laadpalen in Cranendonck
 • het Centrumplan Budel voor eens en altijd goed aanpakken (groen, verkeersluw, aantrekkelijk)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *