Eerste weken als raadslid in Cranendonck.

Dank aan de kiezers die mij namens Pro6 verkozen hebben in de gemeenteraad van Cranendonck. Inmiddels ben ik enkele weken aan de slag, waarbij ik tevens als fractievoorzitter voor onze partij Pro6 verkozen ben. Binnen onze partij hebben we afscheid genomen van een aantal oud-fractieleden (Marie, Wim, Hennie, Kenneth en Har: bedankt!) en zijn we met veel energie met een nieuwe steunfractie aan de slag. De gemiddelde leeftijd is verder omlaag gegaan: Yuri van Buul (25) en Jaime Arboleda (21) zijn geïnstalleerd als commissielid – daarmee mogen zij ook spreken in de commissievergadering. Er heerst een goede vibe!

Wat mij in deze eerste weken opvallen is dat er ontzettend veel informatie binnen de gemeente en de gemeenteraad aanwezig is. De uitdaging is om dit ook bij onze inwoners te krijgen, daar slagen we op dit moment zeker nog niet in. Ik zie dat ik vanuit mijn rol (dit geldt trouwens voor ieder raadslid) veel voor Cranendonck kan betekenen. Dit vraagt echter om een proactieve houding aan te nemen en als voltallige raad – dus met alle partijen en raadsleden – te denken in het belang van onze inwoners. Op deze vlakken valt nog veel winst te behalen, maar ik ben er van overtuigd dat we daar vooruitgang in kunnen brengen.

In de tussenliggende periode hebben we al 1 officiële commissie- (voorbereiding op de raadsvergadering) en raadsvergadering achter de rug. In deze vergaderingen stond er nog niet veel spannends op de agenda, vandaar dat ik zelf het initiatief heb genomen om 2 moties in te dienen. Een motie is een oproep aan het college van burgemeester en wethouders. De ene motie was gericht op het behouden van het groen in Cranendonck (bomen niet zonder voorwaarden kunnen kappen) en de andere motie op het actief aan de slag gaan met het vergroten van woonmogelijkheden in onze gemeente → iets waar alle partijen tijdens de verkiezingsperiode hard over riepen. Hoe eerder we hier op doorpakken, hoe sneller resultaat, zo is mijn mening. Mij verbaasde het dan ook dat alle andere partijen deze moties tijdens de afgelopen raadsvergadering niet wilden bespreken, de algemene tendens was dat het bespreken van deze beide onderwerpen best nog konden wachten. De urgentie die er in de gemeenschap is rond bv. wonen wordt dus iets minder gevoeld in de raad, concludeer ik hieruit. Dat is die proactieve houding die ik bedoel. In ieder geval blijft het zo op het netvlies staan van eenieder, de volgende raadsvergadering een nieuwe kans.

Ondertussen werken we met de partijen gezamenlijk aan een raadsbrede agenda, dit zijn de onderwerpen – met waar mogelijk kaders – waarvan alle partijen overeenkomen dat ze de komende 4 jaar aangepakt moeten worden. We hebben hiertoe met afgevaardigden van de vijf partijen reeds 2 lange avondsessies achter de rug en het concept ligt klaar. Ik ben blij te zien dat wij erin zijn geslaagd om een aantal belangrijke Pro6-punten op deze agenda te krijgen. Naast een aantal urgente gemeentelijke thema’s die wij in ons verkiezingsprogramma benoemd hebben (woningbouw naar behoefte in alle kernen; verbeterde bereikbaarheid en reactietijd van de gemeente zelf; de meest urgente verkeerssituaties rond onveilige wegen en vrachtverkeer aanpakken) zien we onze kernwaarden sociaal en duurzaamheid ook goed terugkomen. Sociaal door actief in te zetten op bestrijding van armoede, laaggeletterdheid en eenzaamheid en door te investeren in preventieve zorg. Door een goede Cultuurkoers in de gemeente te gaan uitvoeren en door verenigingen (zowel sport als niet-sport verenigingen) voor iedere Cranendoncker toegankelijk te maken. Duurzaamheid door hier van onderop aan te gaan werken, met als eerste aandacht voor die woningen en inwoners waar het meeste winst te behalen is. Door binnen onze industrieplannen voorrang te geven aan lokale ondernemers en geen ruimte te geven aan vervuilende en grootschalige industrie. Door ons fietspadennetwerk te gaan verbeteren en actief aan de slag te gaan met de facilitering en promotie van ons groen-, recreatie- en toerisme aanbod in Cranendonck. En, we hebben goede hoop dat in deze raadsagenda een aantal concrete, voor Pro6 belangrijke, projecten terugkomen. Iedereen lijkt het ermee eens te zijn dat we de Smeltkroes in Maarheeze gaan vernieuwen, dat we een oplossing gaan creëren voor de schoolsituatie in Schoot en Dorplein en dat we eindelijk de Baronie van Cranendonck gaan realiseren.

3 mei komen we met de partijen weer bij elkaar om hopelijk tot een definitieve raadsagenda te komen. En die derde kernwaarde van ons, vernieuwing? Die komt in alles wat we doen terug. In hoe we de verbinding met jullie leggen, in hoe we in de raad – en daarbuiten – acteren en in de manier waarop we werken. Dat zal voor iedereen steeds meer zichtbaar gaan worden. Ik heb er zin in en ik kijk uit naar alle kansen die er liggen!

Bart Kraaijvanger,
fractievoorziter Pro6

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *