Waarom wij (Pro6) de raadsagenda niet ondertekenen

Wellicht heb je gelezen dat Pro6 de raadsagenda niet ondertekent. Een raadsagenda waaraan de afgelopen periode (maart t/m juni) door alle partijen in gezamenlijkheid aan gewerkt is. Wanneer de afspraken waren nagekomen door partijen dan lag er nu gewoon een raadsbrede agenda, inclusief handtekening van Pro6. Op de inhoud is het niet stukgelopen, ondanks dat wij anders denken over de wijze waarop de AZC-paragraaf staat opgeschreven. Wij willen namelijk duidelijke taal naar onze inwoners, zodat begrepen wordt wat er met iets bedoeld wordt. Dat is in deze paragraaf niet het geval (‘sluiting ACZ in 2024’ is allerminst zeker; daarom is uitleg naar onze inwoners nodig hoe dit zit), daarover hebben wij een stemverklaring opgesteld. Helaas is deze stemverklaring tegengehouden door de andere partijen. Het is dan ook stukgelopen op het proces. Hieronder een stukje verdere uitleg:

Er ligt een heel mooie raadsagenda in onze ogen, waarin veel Pro6-punten terugkomen. Daarin zit een grote verdienste van ons en daar zijn we trots op. Desalniettemin is het op het laatst stukgelopen om te komen tot een raadsbrede agenda, wij (Pro6) ondertekenen de agenda namelijk niet. Dat heeft hoofdzakelijk een principiële reden, en niet zozeer een inhoudelijke. De aanleiding was de inhoud (AZC-paragraaf waarin wij ons niet in de formulering konden vinden), daarover zijn echter afspraken gemaakt wat tot een oplossing hierover heeft geleid. Deze afspraken zijn op het laatste deel van het proces echter geschonden, onze stemverklaring werd door alle partijen geblokkeerd. Wij zijn van mening dat we het nooit mogen toestaan dat andere partijen ons woorden in de mond gaan leggen, sterker nog: deze opleggen. Daar hield het voor ons op.

Nogmaals, we betreuren het enorm. Ook wij hadden liever een raadsbrede agenda gezien. Maar dit raakt onze principes, en die zetten wij nooit aan de kant. Het proces is politiek gemaakt, daar willen wij niet in mee gaan. Wij gaan voor verandering en vernieuwing, daar horen helaas soms ook zure appels bij. Dit is er zo een. Desalniettemin staat er een mooie raadsagenda waarin we veel van onze punten terugzien.

Meer informatie vinden jullie in het persbericht dat wij hierover zojuist hebben uitgestuurd. Ook vinden jullie de oorspronkelijke raadsagenda zoals deze maandag nog was opgemaakt met onze stemverklaring (maar dus geblokkeerd is). De verdere inhoud van de raadsagenda die vandaag naar buiten is gegaan is ongewijzigd gebleven. Tot slot onze uitgebreide stemverklaring die we oorspronkelijk wilden afleggen.

Update 14 juli 2022: In de raadsvergadering van 12 juli jongstleden is de raadsagenda vastgesteld. Wij hebben deze niet ondertekend. De stemverklaring die we uiteindelijk daarbij hebben afgelegd kun je hier lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *