Over op stoom komen en Maarheeze als grote kern in Cranendonck

De afgelopen 2 weken in de raadszaal stonden in het teken van de kadernota 2023. De wat? De kadernota. Dit is een boekwerk van circa 30 pagina’s waarin de kaders, zeg maar de uitgangspunten, voor de begroting van komend jaar worden geschetst. Waar gaan we mee aan de slag en waar is geld voor nodig? Burgemeester en wethouders bereiden dit document voor, de gemeenteraad geeft vervolgens aan wat men er van vindt. Het is zo’n beetje het belangrijkste document van het jaar, want dit bepaalt het vertrekpunt waarmee het college aan de slag gaat. Toch lijkt niet iedere partij daar zo tegenaan te kijken, veel vragen stellen en nieuwe punten inbrengen werd lastig gevonden. En ook het nieuwe college had er moeite mee: de vragen die tijdens de vergadering gesteld werden konden niet beantwoord worden (‘het waren er teveel’). Volgens wethouder Boonen moesten de bedragen in de kadernota ook maar ‘met een korreltje zout worden genomen’. Het wekte onze verbazing. Maar misschien is het ook niet zo vreemd, want deze kadernota is nog door het vorige college opgesteld. Maar dat had je ook gewoon vooraf kunnen zeggen, dat je net gestart bent en daardoor nog niet overal zicht op hebt. Niks mis mee, maar het blijkt in het politieke veld soms lastig om deze openheid te geven. Maar goed, iedereen moet nog op stoom komen, ik kom zelf ook net kijken, laten we vaststellen dat het alleen maar beter kan worden.

Desalniettemin hebben wij toch gekeken wat we misten in deze kadernota. En dat hebben we ingebracht. Dit heeft o.a. geleid tot de toezegging om meer geld uit te trekken voor de duurzaamheidsopgaven die er liggen, om actiever in te zetten op de preventie van armoede en eenzaamheid en om aan de slag te gaan met het opstellen van een uitvoeringsprogramma woningbouw. Een laatste puntje wat we voor elkaar hebben gekregen is wellicht een leuke anekdote: één van de hoofdstukken in de kadernota gaat over ‘Wonen & Leven’. Dat programma begint met de volgende missie: “De gemeente Cranendonck focust zich vooral op het behouden en versterken van de groene en rustieke, fijne leef- en woonomgeving. Het ‘eigene’ van elke kern behouden of versterken we. Budel heeft een centrumfunctie en voorzieningen in de verschillende kernen blijven behouden.”

Welnu, een belangrijk kader in onze ogen is dat we 2 grote kernen hebben in Cranendonck: Budel én Maarheeze. Twee kernen die dan ook een centrumfunctie voor de omliggende dorpen zouden moeten vervullen, dus hebben wij aangekaart om dit aan te passen. Na een toch wel flinke discussie, niet iedere partij was hier meteen van overtuigd, en na een korte schorsing is ons voorstel uiteindelijk unaniem aangenomen, en wordt de missie nu aangepast in ‘Budel en Maarheeze hebben een centrumfunctie..’. Een kleine aanpassing, maar van groot belang voor het dorp Maarheeze als je het ons vraagt. En zo proberen wij steeds te kijken wat van belang is voor onze dorpen. Nu de zomer in, even afschakelen en dan weer verder!

Bart Kraaijvanger,
fractievoorzitter Pro6

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *