Raadsvergadering 14 maart 2023

Gemeentelijke politiek; Bij vlagen saai ,maar ook zinvol .In het kort ging het tijdens de raadsvergadering over enkele ruimtelijke ordeningsstukken( alle drie ten behoeve van het realiseren van woningen), het integraal veiligheidsplan, de begroting GRSA en de motie ‘primaire levensbehoefte’.

Het leeuwendeel van de agenda spreekt dan ook niet tot de verbeelding. Dat doet natuurlijk niets af aan het feit dat de raadsvoorstellen op orde moeten zijn. Twee ruimtelijke ordeningsstukken konden door als hamerstuk( lees zonder: op of- of aanmerkingen vanuit de raad). Het formele verzoek over De Branten 2 en 4 te Soerendonk bleef op de agenda staan door Pro6. Het raadsvoorstel voldeed niet aan de toezeggingen die wethouder Boonen in het verleden had gemaakt. Aan de verhoudingen tussen de Raad en het College moet natuurlijk altijd gewerkt worden. Onderdeel daarvan is elkaar aanspreken op gemaakte afspraken. Toezeggingen van het College behoren daar ook toe. Gelukkig is en blijft er in Cranendonck de ruimte om elkaar hierop aan te spreken en zelfs af en toe een foutje te maken. Het ingediende amendement van Pro6 trok het raadsvoorstel weer recht, waarna het unaniem aangenomen werd.

Het vaststellen van het Integraal Veiligheidsplan is een wettelijke verplichting. Bijzonderheid uit het stuk is dat de gemeente Cranendonck helaas niet goed uit de verf komt wanneer de cijfers over de criminaliteit afgezet worden tegen de ‘gemiddelde’ Nederlandse gemeente. De plannen van het College konden op steun rekenen vanuit de Raad. Raadsvoorstel aangenomen

De Gemeentelijke regeling Samenwerking A2 gemeenten( GRSA2) heeft extra geld nodig. Het college heeft hier begrip voor in haar zienswijze. Pro6 6 is kritisch: De Stip op de Horizon blijft maar op de horizon. We moeten nu aan de slag in plaats van naar de toekomst te kijken. Met frisse tegenzin wordt het raadsvoorstel toch aangenomen.De GRSA2 moddert door, maar zelfstandig alle functies uitvoeren lijkt ook geen reële optie.

De motie ‘Primaire levensbehoefte’ wordt tijdens de raadsvergadering ingediend door Cranendonck Actief, Lijst Kraaijvanger en Pro6. Het Raadsvoorstel vanuit het College ‘Plan aanpak bestaanszekerheid’ is doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. Pro6 wil dat er nu al proactief gehandeld word. Er moet sneller, concreet gehandeld worden om armoede tegen te gaan en gezondheid op scholen te bevorderen. VVD steggelde ( en profileren ) nog op de overwegingen die ten grondslag liggen aan het volgende: Meer boterhammenbars op basisscholen en meer menstruatie uitgiftepunten. Na kort overleg in de ‘ achterkamertjes’ haalt de motie het ongeschonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *