Raadsvergadering 25 april 2023: onderdak voor scholen en échte bewoners ?

Wederom mocht de gemeenteraad zich buigen over een aantal interessante agendapunten, dat bleek ook aan de voorafgaande commissiebehandeling die gesplitst moest worden over twee avonden. Voor beide avonden gold; Avondvullend programma!

Belangrijke onderwerpen lopen al snel on de minuten. Het Integraal Huisvestingsplan werd besproken, waarbij in het bijzonder het perspectief voor een nieuwe school tussen Budel-Schoot en Budel-Dorplein werd besproken. Verder kwam het BRAVO ter sprake. De prognose voor de aantallen middelbare scholieren is zo groot dat er rap voorzien moet worden in tijdelijke huisvesting, waarbij het langetermijnperspectief uiteraard nier mag ontbreken.

Over de situatie betreffende de toekomstige huisvesting van de basisscholen in Schoot en Dorplein werd met meer ernst en urgentie gesproken. Tijdens de Raadsvergadering stemde het somber, zeker nadat iedereen kennis kon nemen van een intern ambtelijk verslag met de provincie van 1 december 2022: ‘De provincie geeft als tip de samenvoeging op de locatie in Schoot een jaar aan te kijken en te monitoren wat er gebeurt.’ Op een dergelijke afwachtende houding van de provincie, zit Pro6 niet te wachten.

De oproep van Pro6 is duidelijk: Het toekomstbeeld voor een nieuw schoolgebouw is nog onzeker door de houding van de provincie. Het is enorm belangrijk voor de leefbaarheid van Schoot en Dorplein dat er snel weer een goede, levensvatbare schoolvoorziening komt te staan. Maak haast met formaliteiten, en ben ook creatief in de uitvoering. Snelle bouw door innovatieve inzet van bijvoorbeeld houtskeletbouw kan voor dit dossier de noodzakelijke tijdswinst opleveren, waarmee het tijdspad realisatie in 2026 haalbaar moet blijven. 2026 is het zo!

Actualisatie Woonvisie:

Twee onderwerpen zijn uitvoerig besproken. De streefpercentages van het sociale deel en het eventueel invoeren van een zelfbewoningsplicht. De streefpercentages zijn geamendeerd: Het college beoogd een verdeling van 10% sociale koop en 30% sociale huur. Ondanks de inspanningen van Pro6, CrA en CDA, hebben Elan en VVD er ‘hun’ amendement doorheen gekregen. Dat was overigens alleen mogelijk door de afwezigheid van één raadslid bij zowel CDA als CrA. Een ongelukkig toeval en de realisatie dat bij ‘gewone’ verhoudingen het amendement van Pro6, CrA en CDA de eindstreep gehaald had. Enfin, de conclusie is dat de streefpercentages zijn vastgesteld op 20% sociale koop en 20% sociale huur.

Het onderwerp van een eventuele zelfbewoningsplicht werd aangedragen door Pro6 zelf. Sinds 1 januari 2022 bestaat er de mogelijkheid om een woningkoper de verplichting op te leggen om zelf in de woning te wonen, in plaats van deze woning te verhuren of leeg te laten staan. Er is in de gemeente Cranendonck een groot tekort aan betaalbare woningen (en woningen tot de HHG-grens van € 405k). Pro6 vindt dat woningen er zijn om te bewonen, en niet om geld aan te verdienen. Voor ons geldt dat iedere woning telt. Afwachten op verder landelijk beleid zit er voor niet in. Nu proactief handelen  betekent dat verkochte woningen vanaf morgen al door de kopers zelf bewoond moeten worden, en garandeert dat wij grote beleggers in de toekomst ook buiten onze gemeenten houden!

Voldoende medestanders voor onze visie konden wij in de raadszaal niet vinden ( Stemmen voor: Pro6(1), CDA(4); Stemmen tegen: ELAN(7), CrA(2), VVD(2), Lijst Kraaijvanger(1)). Water bij de wijn om een zelfbewoningsplicht alleen in te stellen voor nieuwbouwwoningen kon ook andere fracties niet verleiden.

De ambitie van Pro6 om beleggers op de Cranendonckse woningmarkt te weren, sneuvelt daarmee. Is uw droomwoning( tot en met de prijsklasse van €405k) voor uw neus weggekocht door een belegger die hieruit een slaatje wil slaan? U kunt uw dankwoord richten aan ELAN, Cranendonck Actief en de VVD: Uw problemen waren niet omvangrijk of urgent genoeg. Helaas!

Wil jij altijd op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen? Dat kan via onze sociale media!

Met vriendelijke groet,

Fractie & bestuur Pro6

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *