Raadsvergadering 25 september

 

 

 

 

 

De vergadering wordt geopend door de burgemeester. De burgemeester heeft een favoriete columniste Louise Fresco , NRC. Zij schrijft een opiniestuk over vertrouwen en wantrouwen . De wereld is zo ontwikkeld ; wat is er nog waar ? Ga uit van vertrouwen en niet van wantrouwen. Na te lezen : NRC 24 september 2018.

Na de raadsbrieven en hamerstukken volgen de verdere raadsvoorstellen.

Bij "Bouw van de Borgh "( Gemeenschapshuis Budel ) verschijnt het woord " oormerken " : wat het woord betekend , wordt uitgelegd , dat je een garantstelling oormerkt en wanneer het nodig is de garantstelling gebruikt .

Gemeenschapshuis "De Schakel "in Budel-Dorplein komt aan de beurt . Wat Pro6 betreft : het besluit midden oktober groen licht geven en zo continueren . Alle partijen stemmen voor ; CA! stemt tegen.

Jumbo in Budel krijgt een nieuwe winkel. Pro6 vindt het erg belangrijk , dat bij de ontwikkeling van dit project de duurzaamheidseisen meegenomen worden . Het pand wordt gasloos en het dak is geschikt voor zonnepanelen. Maar dan moeten deze ook geplaatst worden.

Zorgwoningen in de Goorstraat Soerendonk. Er was nog enige discussie of het tijdsbestek van twee weken toereikend is om geschikte kandidaten te vinden voor deze zorgwoningen Verder leverde dit raadsvoorstel geen discussie op.

Veiligheidsplan regio 2019-2022 , vanuit de Gemeente Cranendonck is een zienswijze ingediend . Nadrukkelijk moet er rekening gehouden worden met het feit dat in Budel een AZC is gevestigd. Dit vraagt om meer politie-inzet , waardoor het gevoel van veiligheid zal toenemen. Dit gegeven wordt mee genomen in de in te dienen zienswijze . De politie zal hier ook blij mee zijn.

Na afloop van de raadsvergadering wordt er nog een toelichting gegeven over het sociaal domein door wethouder Lemmen , de secretaris José van Aken en beleidsmedewerker Jeugd Jeroen Janssen. De ruim drie miljoen euro tekort op het sociale domein is en hele grote bron van zorg voor Pro6 ! We willen immers iedereen , die zorg nodig heeft , deze ook in de toekomst blijven kunnen verstrekken. Het moet wél betaalbaar blijven , dus moeten er oplossingen gezocht worden. Met name de jeugdzorg levert een veel te hoge kostenpost op , dan voorheen begroot. De komende periode moet hierover meer duidelijkheid komen, hoe deze problemen op te lossen. Dit wordt een hele grote uitdaging !

Jacomien Janssen / steunfractie Pro6

_

 

_

_

Pro6 Cranendonck

...is een nieuwe lokale politieke partij in de Cranendonck.
...staat voor vooruitgang in alle 6 de dorpen: Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein, Maarheeze, Gastel en Soerendonk.
...heeft o.a. leden afkomstig van PvdA, SP, GroenLinks en D66.
...gaat voor een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck.
...doet dat door anders te besturen: Samen met jou!
...vraagt daarvoor jouw stem met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Lees meer...

_

Anders Besturen!

Naar een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck

VERNIEUWEND

Pro6 wil dat Cranendonck zich vernieuwt en ontwikkelt. Zowel op het gebied van politieke besluitvorming, technologie, bereikbaarheid als duurzaamheid.

SOCIAAL

Pro6 streeft naar een samenleving waarin iedereen erop vooruit gaat en zo veel mogelijk mensen meedoen. Pro6 wil hen die het nodig hebben een extra steun in de rug geven.

DUURZAAM

Duurzaamheid is verder kijken dan de komende vier jaar. Pro6 wil Cranendonck groen en bereikbaar houden door versneld in te zetten op glasvezel in alle woningen, verduurzaming van gebouwen, beter openbaar vervoer, en opwekken van schone energie.

Klik hier voor meer informatie over de standpunten en pijlers van Pro6.

_

Doe jij ook met ons mee? Laat een bericht achter of word Lid!

Tags: Politiek, partij, politieke, Cranendonck, Pro6, Pro 6, Pro zes, Maarheeze, Gastel, Dorplein, Schoot, Soerendonk, Budel-schoot, Budel-dorplein, Soerendonck, debat, discussie, Hof, voetbal, hockey, tennis, Smeltkroes, CDA, Bonte Os, Schakel, Smeltkroes, ED, nieuws, Cranendonck Actief, Aktief, Elan, PvdA, SP, Groenlinks, D66, VVD, Burgemeester, Wethouder, gemeenteraad, raadsleden, Baronie, DIC, asfalt, bos, natuur, IVN, scouting, Bonte Os, Borgondia, basisschool, Van der Wiel, Kuppens, Vermue, Baron, Kraaijvanger, voorzitter, bestuur, politieke partij, lokaal, lokale, verandering, vernieuwing, lid worden, transparant, open, sociaal, duurzaam, vernieuwend, bestuur, kermis, drempels, visie, missie, statuten, Bart, wethouders, raad, raadslid, besluit, voorstel, grenskoerier, HAC, sociale woningen, sociaal, betaalbaarheid, milieustraat, woningbouw