Raadsvergadering 3 juli was een vergadering vol amendementen

 

 

 

 

 

In totaal waren er vier amendementen . Terugdringen aantal uitkeringsgerechtigden , bestemmingsplan Budel-Schoot en Gastel ( 2 ) ; amendement Sport en beweging .

Het was een lange zit van 19:00 uur tot 22:30

De burgemeester opende met de mededeling dat afgelopen zondag de grens tussen Budel en Hamont was gesloten . De commies Wiel Peerlings aan de ene kant en de Schepenen van Hamont aan de andere kant. Vanaf de Benelux in 1948 zijn er geen tariefverschillen meer en dus ook geen smokkelaars meer onder ons … Maar goed dat we zulke goede buren hebben.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 , werd veel gesproken over tekorten in het sociaal domein. De zorg werd uitgesproken dat er niet te veel van de reserves moet worden geplukt . Wij zijn nu nog gezond maar moeten alert blijven wat de uitgaves betreft.

Het terugdringen van uitkeringsgerechtigden , deze zullen intensiever gebruik moeten maken van aangeboden werk. Met het begeleiden naar betaald werk behoudt de burger zijn zelfstandigheid.

Na vele vergaderingen en rapporten is de privatisering  de Zuiderpoort een feit .Personeelsleden en de exploitant waren erg opgelucht. Veel succes in de toekomst !

Bestemmingsplannen "Kom Budel-Schoot - Gastel "zijn aangenomen m.u.v. het plan Vennenweg .

Het laatste besluit :

Het project Buitenkans ( ontwikkeling Buitengebied ) wordt gecontinueerd.

Zo dat was het dan ! En nu een rustige periode vanwege het zomerreces ! Eind augustus starten wij weer met vergaderingen en andere bijeenkomsten .

De eerst volgende gemeenteraadsvergadering is 25 september .

Ondanks de lange zit was het een boeiende vergadering met discussie over en weer , triggers maar ook respect voor elkaars meningen.

Je kunt de vergaderingen ook terugkijken via de volgende stappen :Website van de gemeente Cranendonck-bestuur & organisatie-vergaderingen-direct naar het raadsinformatiesysteem .

Jacomien Janssen / steunfractie Pro6

_

Hennie Beliën nieuw raadslid Pro6

Dinsdag 12 juni was weer een gedenkwaardige dag voor de Pro6 fractie . Waarom ? Omdat sinds de aanstelling van Frits van der Wiel als wethouder er een open plek in onze raadsfractie was ontstaan. Gelukkig zijn we nu weer op volle sterkte , doordat Hennie Beliën uit Budel-Schoot , als raadslid geïnstalleerd is. Op de foto zie je hem met het prachtige boeket bloemen , dat hij van de burgemeester overhandigd kreeg ! We wensen Hennie alle succes toe met zijn raadslidmaatschap en uiteraard ook proficiat ! Hennie zal zich vooral gaan toeleggen op openbare orde en veiligheid , financiën , grondzaken , horeca , afval, grondstoffen en milieustraat , buurtbeheer , zorg en inkomen en WMO.

 

_

_

Pro6 Cranendonck

...is een nieuwe lokale politieke partij in de Cranendonck.
...staat voor vooruitgang in alle 6 de dorpen: Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein, Maarheeze, Gastel en Soerendonk.
...heeft o.a. leden afkomstig van PvdA, SP, GroenLinks en D66.
...gaat voor een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck.
...doet dat door anders te besturen: Samen met jou!
...vraagt daarvoor jouw stem met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Lees meer...

_

Anders Besturen!

Naar een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck

VERNIEUWEND

Pro6 wil dat Cranendonck zich vernieuwt en ontwikkelt. Zowel op het gebied van politieke besluitvorming, technologie, bereikbaarheid als duurzaamheid.

SOCIAAL

Pro6 streeft naar een samenleving waarin iedereen erop vooruit gaat en zo veel mogelijk mensen meedoen. Pro6 wil hen die het nodig hebben een extra steun in de rug geven.

DUURZAAM

Duurzaamheid is verder kijken dan de komende vier jaar. Pro6 wil Cranendonck groen en bereikbaar houden door versneld in te zetten op glasvezel in alle woningen, verduurzaming van gebouwen, beter openbaar vervoer, en opwekken van schone energie.

Klik hier voor meer informatie over de standpunten en pijlers van Pro6.

_

Doe jij ook met ons mee? Laat een bericht achter of word Lid!

Tags: Politiek, partij, politieke, Cranendonck, Pro6, Pro 6, Pro zes, Maarheeze, Gastel, Dorplein, Schoot, Soerendonk, Budel-schoot, Budel-dorplein, Soerendonck, debat, discussie, Hof, voetbal, hockey, tennis, Smeltkroes, CDA, Bonte Os, Schakel, Smeltkroes, ED, nieuws, Cranendonck Actief, Aktief, Elan, PvdA, SP, Groenlinks, D66, VVD, Burgemeester, Wethouder, gemeenteraad, raadsleden, Baronie, DIC, asfalt, bos, natuur, IVN, scouting, Bonte Os, Borgondia, basisschool, Van der Wiel, Kuppens, Vermue, Baron, Kraaijvanger, voorzitter, bestuur, politieke partij, lokaal, lokale, verandering, vernieuwing, lid worden, transparant, open, sociaal, duurzaam, vernieuwend, bestuur, kermis, drempels, visie, missie, statuten, Bart, wethouders, raad, raadslid, besluit, voorstel, grenskoerier, HAC, sociale woningen, sociaal, betaalbaarheid, milieustraat, woningbouw