Zwerfafval prikactie Soerendonk

Datum                             12-01-2019

Aanvang                          11:00 u

Eindtijd                             ongeveer 12:30 u

Locatie                             Parkeerplaats bij Jan Maasplein , Soerendonk

Afgelopen 8-12-2018 heeft onze dertiende prikactie alweer plaatsgevonden . Het was een geslaagde dag waar wij met enkele vrijwilligers een stukje van Budel-Dorplein goed onderhanden hebben genomen ! Het resultaat was 22 zakken met zwerfafval.

Pro6 wil je graag uitnodigen voor haar veertiende zwerfafval prikactie . Samen met Esther Fransen van BETER BUDEL wordt deze keer een stukje van Soerendonk weer mooier gemaakt . Wij verzamelen op de parkeerplaats bij het Jan Maasplein. Hier gaan we in twee-of drietallen starten om het omliggende gebied zwerfafval vrij te maken.

Voor prikstokken , handschoenen , afvalzakken en fluorescerende hesjes wordt gezorgd.

Je kunt je vooraf aanmelden door een e-mail te sturen naar info@pro6cranendonck.nl .Wij hopen je zaterdag te zien ! alvast bedankt !

Met vriendelijke groet ,

Pro6

_

Raadsvergadering 18 december ; de aftrap van burgemeester Roland van Kessel

Burgemeester Roland van Kessel start de raadsvergadering met de woorden : voor mij de eerste vergadering en voor beide kanten is dit even wennen . Maar wij kunnen elkaar daarbij helpen.

De vergadering begint met een afscheidswoord van Roland van Kessel voor Jan van Tulden. Jan neemt afscheid als raadslid en wordt lid van de Zorgadviesraad.

Fractievoorzitter van Cranendonck Actief , Karel Boonen , doet ook een afscheidswoord en daarna jan van Tulden.

Eerlijkheid en rechtvaardigheid geeft Jan als belangrijkste opgave mee voor de andere raadsleden in de Raad. Eerst begrip en dan oordelen : met deze woorden neemt Jan afscheid.

Als nieuw raadslid voor Cranendonck Actief wordt Koen van Laarhoven benoemd. Veel succes Koen !

Raadsvoorstel : verklaring van geen bedenkingen verlenen voor de bouw van vier opslaghallen inclusief de landschappelijke inpassing op het terrein van Multimodale Terminal de Kempen aan de Havenweg 3a te Budel-Dorplein.

Met een stemverklaring van Kenneth Kuppens raadslid Pro6 kunnen wij als partij ons helemaal vinden: " Het is belangrijk om twee zaken gescheiden te houden in dit dossier , de vergunning en de handhaving. Maar gaat de haven een positieve bijdrage leveren aan Cranendonck ? Daar gaat Pro6 vanuit. Ondanks de vele commoties stemt Pro6 toch vóór. Kenneth roept het college op om streng en rechtvaardig een oogje in het zeil te houden op de haven zodat de angsten van de burgers van Budel-Dorplein geen werkelijk worden ".

Pro6 stemt dan ook vóór ondanks dat de communicatie geen schoonheidsprijs verdient .

Discussie werd ook de OZB verhoging. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft Pro6 al aangegeven , dat gezien de financiële situatie waarin de gemeente verkeert , nu voor het eerst sinds jaren een lichte OZB verhoging noodzakelijk is .

Voorlopig blijft de toeristenbelasting wat het is. Er zijn wel een aantal fracties , die een lichte verhoging in de toekomst niet uitsluiten. Dat kan echter pas , als de gevolgen daarvan in beeld gebracht worden en voor iedereen helder en duidelijk zijn.

Wat de Schakel betreft zijn wij allen goed geïnformeerd over het feit dat verschillende groeperingen de handen in elkaar hebben geslagen met het motto : samen bruggen slaan !

Het is nu zaak dat de inwoners van Budel-Dorplein de rust krijgen om van De Schakel hún gemeenschapshuis te maken.

Als sluiting wenst de burgemeester iedereen Fijne Feestdagen .

Ook Pro6 wenst alle burgers van Cranendonck Fijne Feestdagen en een gelukkig 2019 toe .

Jacomien Janssen / Steunfractie Pro6

_

_

Pro6 Cranendonck

...is een nieuwe lokale politieke partij in de Cranendonck.
...staat voor vooruitgang in alle 6 de dorpen: Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein, Maarheeze, Gastel en Soerendonk.
...heeft o.a. leden afkomstig van PvdA, SP, GroenLinks en D66.
...gaat voor een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck.
...doet dat door anders te besturen: Samen met jou!
...vraagt daarvoor jouw stem met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Lees meer...

_

Anders Besturen!

Naar een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck

VERNIEUWEND

Pro6 wil dat Cranendonck zich vernieuwt en ontwikkelt. Zowel op het gebied van politieke besluitvorming, technologie, bereikbaarheid als duurzaamheid.

SOCIAAL

Pro6 streeft naar een samenleving waarin iedereen erop vooruit gaat en zo veel mogelijk mensen meedoen. Pro6 wil hen die het nodig hebben een extra steun in de rug geven.

DUURZAAM

Duurzaamheid is verder kijken dan de komende vier jaar. Pro6 wil Cranendonck groen en bereikbaar houden door versneld in te zetten op glasvezel in alle woningen, verduurzaming van gebouwen, beter openbaar vervoer, en opwekken van schone energie.

Klik hier voor meer informatie over de standpunten en pijlers van Pro6.

_

Doe jij ook met ons mee? Laat een bericht achter of word Lid!

Tags: Politiek, partij, politieke, Cranendonck, Pro6, Pro 6, Pro zes, Maarheeze, Gastel, Dorplein, Schoot, Soerendonk, Budel-schoot, Budel-dorplein, Soerendonck, debat, discussie, Hof, voetbal, hockey, tennis, Smeltkroes, CDA, Bonte Os, Schakel, Smeltkroes, ED, nieuws, Cranendonck Actief, Aktief, Elan, PvdA, SP, Groenlinks, D66, VVD, Burgemeester, Wethouder, gemeenteraad, raadsleden, Baronie, DIC, asfalt, bos, natuur, IVN, scouting, Bonte Os, Borgondia, basisschool, Van der Wiel, Kuppens, Vermue, Baron, Kraaijvanger, voorzitter, bestuur, politieke partij, lokaal, lokale, verandering, vernieuwing, lid worden, transparant, open, sociaal, duurzaam, vernieuwend, bestuur, kermis, drempels, visie, missie, statuten, Bart, wethouders, raad, raadslid, besluit, voorstel, grenskoerier, HAC, sociale woningen, sociaal, betaalbaarheid, milieustraat, woningbouw