Gemeenteraadsvergadering 26 maart 2019

Op de agenda van de raadsvergadering stonden twee belangrijke punten. Het ondernemersfonds en de bomen in de Cranendoncklaan. Twee agendapunten die ook reeds uitgebreid en kritisch bevraagd waren in de commissievergadering. Met het ondernemersfonds waren we zo klaar. Wethouder Kuppens stelde namelijk voor om dit agenda punt van de agenda te af te halen. Dit vanwege het gebrek aan daagvlak. Dit was nu ook net het punt dat de raad de wethouder uitgebreid tijdens de commissievergadering bevraagd had. Uit de gegeven toelichting bleek dat de enquête naar 1800 ondernemers gestuurd was, waarop slechts 150 reacties gekomen waren, waarvan dan weer 80 de enquête ingevuld hadden en zich slechts 47 ondernemers positief over uitspraken. Dit kan aan de raad dan ook niet als een representatieve meerderheid gepresenteerd worden. Een ingezonden brief van het ZLTO gaf uiteindelijk de doorslag bij dhr. Kuppens  om dit punt van de agenda te halen en het verder voor te bereiden voor een eventuele beter gedragen tweede kans.

Pro6 vindt het initiatief zelf, een prima stap in het anders besturen en het leggen van verantwoordelijkheden bij burgers en ondernemers. Het was voor een nieuw initiatief wel behoorlijk groots opgezet, waardoor ook de stijging van de OZB hoog was. Het ontbreken van een echt breed draagvlak voor dit initiatief haalde echter de bodem onder het voorstel vandaan.

Huiswerk dus

 

Het gros van de vergadering is daarna gegaan over de bomen in de Cranendoncklaan en dan met name de activiteiten uit de raadsperiode van 2017. "Welke fouten werden toen door dat college gemaakt?", "Wie zijn schuld zijn de kosten(overschrijdingen) nou?", "Welke toezeggingen zijn er gedaan", "Hoe is de immense stijging van deze kosten tot stand gekomen?" , "Waarom dit voorstel onaangepast inbrengen ondanks de kritiek" en "Heeft de wethouder geleerd van zijn handelen?", waren de vragen die deze avond domineerden.

Een proces waarvoor Wethouder Van der Wiel als opvolgend wethouder van wethouder Kuppens de politieke verantwoordelijkheid draagt. Hij bood zijn excuses aan dat hij de raad te laat ingelicht had, nadat hij zelf in januari een beeld kreeg van de verwachte overschrijdingen. Ook had hij lessen getrokken uit zijn niet adequaat interpreteren van de kritiek van de raad op de veel te hoge kosten. Zijn overtuiging voor de betere duurzame oplossing had hij, niet terecht, gesteld boven de butgetoverwegingen van de Raad. De schriftelijke toelichting van de wethouder over de jongste periode was helder, maar de Raad had met name behoefte aan een totaal inzicht in, met name ook wat er in 2017 en eerder gebeurd was. Met een algemeen aangenomen motie heeft de raad bepaald dat er een intern, zonder externe kosten, onderzoek komt naar de missers die er uiteindelijk toe hebben geleid dat de bomen het gesprek van de dag werden in Cranendonck. Ook is een Amendement met algemene stemmen aangenomen waarin de Raad bepaald dat de wethouder het moet doen met € 85.000 in plaats van € 285.000. Dat betekent concreet; de oorspronkelijke omvang van de bomen, geen dure onder beplanting, en slechts een beperkte grondsanering waar noodzakelijk.

 

 

 

Noot/opmerking van Marie n.a.v. filmpje op website van "Nederland Schoon ".

Enkele maanden geleden werd ik benaderd door "Nederland Schoon " de club die een Nederland ZONDER zwerfafval voor staat . Zij hadden inmiddels gezien en opgemerkt dat wij als Pro6 1x per maand ( meestal de tweede zaterdag van de maand ) één van de 6 dorpen van Cranendonck aan doen , om daar zwerfvuil te prikken. Wat is de bedoeling van die zwerfvuilprikacties? uiteraard Cranendonck en het betreffende dorp van de maand schoner maken, maar ook met de bedoeling de mensen bewuster te maken van de grote hoeveelheden zwerfafval dat overal nog steeds ligt. Wij hopen onszelf op den duur overbodig te maken en dat de mensen voortaan óf hun rommel mee naar huis nemen óf in een vuilnisbak gooien zoals het hoort...

"Nederland Schoon "was met een actie gestart om meer bekendheid te geven aan het zwerfvuil prikken en vroeg , of ze eens mee mochten lopen, wanneer wij weer een dergelijke actie hadden. Dan wilden ze een interview, wat opnames maken etc. louter ter promotie van het schoner maken van Nederland. We vonden het leuk dat onze maandelijkse actie bij hen opgevallen was en daarom hebben we er mee ingestemd. Het dient een hoger doel , dat ook Pro6 nastreeft: DUURZAAM OMGAAN MET ONZE LEEFOMGEVING! Dus kwam er begin maart een complete filmploeg en interviewers om e.e.a.vast te leggen. Nu is afgelopen week het filmpje gelanceerd, waarvoor dank! Ik wil alleen één ding rechtzetten: Wij als Pro6 en andere sympathisanten zijn EEN GROEP , die dit hogere doel met zijn allen nastreven en niet alleen mijn persoontje... Dat heb ik ook erg duidelijk gezegd, m aar dat is helaas weg geknipt. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Ik ben er erg blij mee, dat we toch maandelijks zo'n groep bij elkaar krijgen, om zwerfvuil te gaan prikken, waarvoor dank! Voel je je ook geroepen om in actie te komen , sluit je gerust bij ons aan.

klik hier om het you tube filmpje te zien

 

_

resultaten enquete Grootschoterweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Enquête reden. Na de renovatie van de Grootschoterweg bleek dat er te hard werd gereden door de gemotoriseerde verkeersdeelnemers en werden er snelheid vertragende maatregelen getroffen. Nimmer heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de genomen maatregelen. Nu , medio 2019, het voorste gedeelte van de Grootschoterweg ook onder handen wordt genomen bestaat de kans dat ook hier verkeersremmende maatregelen worden genomen. Wij vinden dat de bewoners van de Grootschoterweg hierbij nauw betrokken moeten worden. Dit zijn de redenen van deze enquête.

 • Opzet van de enquete . Op zondag 9 maart hebben wij de vragenformulieren bij alle bewoners van de Grootschoterweg in de brievenbus gestopt, op zaterdag 16 maart hebben wij de ingevulde enquêteformulieren weer opgehaald. Voor de bewoners van de appartementen was er een retourenvelop bijgevoegd zodat het enquêteformulier per post kon worden geretourneerd. De enquête is opgesteld via een  punten systeem en ja/nee antwoorde. Bij iedere vraag was de mogelijkheid om opmerkingen achter te laten. De enquête was anoniem.

   Klik  hier om de enquête te openen !

 

 • Respons . Op de Grootschoterweg zijn 120 enquêteformulieren uitgedeeld en hebben we er 59 terug mogen ontvangen. De respons was 49%.

 • Antwoorden.
  Maakt u van de Grootschoterweg vaker gebruik als fietser of als automobilist ?
  4     fiets
  27   auto  28   beide

 • De bloembakken hebben de Grootschoterweg veiliger gemaakt ? ( 1 = hier kan ik mij helemaal niet in vinden, 10 = hier kan ik mij helemaal wel in vinden ).Gegeven cijfer door de bewoners van de Grootschoterweg : 4,1

 •  De bloembakken bij nummer 1 ( Spoor bij de Plus ) staan daar goed ? ( 1 = hier kan ik mij helemaal niet in vinden, 10 = hier kan ik mij helemaal wel in vinden ).Gegeven cijfer door de bewoners van de Grootschoterweg : 4,6

 • De bloembakken bij nummer 2 ( Café de Sport ) staan daar goed ? ( 1= hier kan ik mij helemaal niet in vinden 10 = hier kan ik mij helemaal wel in vinden ).
  Gegeven cijfer door de bewoners van de Grootschoterweg : 2,9

 • De bloembakken bij nummer 3 ( De Reinder ) staan daar goed?  ( 1= hier kan ik mij helemaal niet in vinden 10 = hier kan ik mij helemaal wel in vinden ).
  Gegeven cijfer door de bewoners van de Grootschoterweg : 4,5

 • De bloembakken bij nummer 4 ( pastorie ) staan daar goed? ( 1= hier kan ik mij helemaal niet in vinden 10 = hier kan ik mij helemaal wel in vinden ).
  Het gegeven cijfer door de bewoners van de Grootschoterweg : 4,8

 • Drempels zouden en goed alternatief zijn voor bloembakken? ( 1= hier kan ik mij helemaal niet in vinden 10 = hier kan ik mij helemaal wel in vinden ).
  Het gegeven cijfer door de bewoners van de Grootschoterweg :4,0

 • Sinds de plaatsing van de bloembakken rijd ik vaker om de Grootschoterweg heen ? ( 1= hier kan ik mij helemaal niet in vinden 10 = hier kan ik mij helemaal wel in vinden ).Gegeven cijfer door de bewoners van de Grootschoterweg : 2,4

 • Vindt u dat in het voorste gedeelte van de Grootschoterweg ook bloembakken geplaatst moeten worden ?
  78% van de bewoners van de Grootschoterweg vindt van niet

 • Conclusies en aanbevelingen. De algemene conclusie is dat de inwoners van de Grootschoterweg vinden dat de bloembakken geen positieve bijdrage leveren aan de veiligheid van de verkeersdeelnemers van de Grootschoterweg. Vooral de bloembakken bij Café de Sport scoren met een 2,8 erg laag, maar ook de andere bloembakken scoren geen voldoende. De aanleg van drempels wordt niet gezien als een optie om de snelheid te matigen, 78% van de geënquêteerde vindt dat er in het voorste gedeelte van de Grootschoterweg geen bloembakken geplaatst dienen te worden.
  Omdat uit de score blijkt dat de inwoners van de Grootschoterweg niet tevreden zijn over de huidige situatie is het wel belangrijk van u te vernemen hoe en of we deze kunnen verbeteren. De inbreng van de bewoners van de Grootschoterweg is daarbij onontbeerlijk. Het is tenslotte uw straat. Wij roepen u langs deze weg dan ook op om zoveel mogelijk naar de informatieavond van 9 april  in de Reinder te komen.

 • Vervolg. De uitslag zal zoveel mogelijk met alle betrokkene ( bewoners Grootschoterweg , buurtbeheer , gemeente ) gedeeld worden. Mogelijk bestaat er de ruimte op 9 april om een toelichting te geven op de enquête en bestaat er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

 • Opmerkingen. Bij de enquête bestond de mogelijkheid tot het plaatsen van opmerkingen, hiervan is massaal gebruik gemaakt. De meest gemaakte opmerkingen zijn: De bloembakken zijn te hoog , verwarrend , het is een racecircuit geworden, de bloembakken misschien iets van de snelheid weg maar zijn voor fietsers gevaarlijk, de bloembakken zijn geen visitekaartje voor Budel-Schoot, het is alleen maar onveiliger geworden, geen probleem als je dertig rijdt, drempels zorgen voor geluidsoverlast, bakken zijn het probleem niet maar de verkeersdeelnemers, meer politiecontrole, flitspalen plaatsen, graag aandacht voor de uitrit bij het nieuwe plan "t Ekker ", laat de aanwonenden hierover een mening geven, maak van de Grootschoterweg een voorrangsweg, Grootschoterweg lijkt te breed en nodigt uit voor te hard rijden, vaak voorkruipen, maak zoals op de Midbuulweg, snelheidsduivels minderen toch geen vaart, weggegooid geld.

       Klik hier voor de uitgebreide versie van de resultaten van de enquête Grootschoterweg.

 

 

_

_

Pro6 Cranendonck

...is een nieuwe lokale politieke partij in de Cranendonck.
...staat voor vooruitgang in alle 6 de dorpen: Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein, Maarheeze, Gastel en Soerendonk.
...heeft o.a. leden afkomstig van PvdA, SP, GroenLinks en D66.
...gaat voor een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck.
...doet dat door anders te besturen: Samen met jou!
...vraagt daarvoor jouw stem met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Lees meer...

_

Anders Besturen!

Naar een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck

VERNIEUWEND

Pro6 wil dat Cranendonck zich vernieuwt en ontwikkelt. Zowel op het gebied van politieke besluitvorming, technologie, bereikbaarheid als duurzaamheid.

SOCIAAL

Pro6 streeft naar een samenleving waarin iedereen erop vooruit gaat en zo veel mogelijk mensen meedoen. Pro6 wil hen die het nodig hebben een extra steun in de rug geven.

DUURZAAM

Duurzaamheid is verder kijken dan de komende vier jaar. Pro6 wil Cranendonck groen en bereikbaar houden door versneld in te zetten op glasvezel in alle woningen, verduurzaming van gebouwen, beter openbaar vervoer, en opwekken van schone energie.

Klik hier voor meer informatie over de standpunten en pijlers van Pro6.

_

Doe jij ook met ons mee? Laat een bericht achter of word Lid!

Tags: Politiek, partij, politieke, Cranendonck, Pro6, Pro 6, Pro zes, Maarheeze, Gastel, Dorplein, Schoot, Soerendonk, Budel-schoot, Budel-dorplein, Soerendonck, debat, discussie, Hof, voetbal, hockey, tennis, Smeltkroes, CDA, Bonte Os, Schakel, Smeltkroes, ED, nieuws, Cranendonck Actief, Aktief, Elan, PvdA, SP, Groenlinks, D66, VVD, Burgemeester, Wethouder, gemeenteraad, raadsleden, Baronie, DIC, asfalt, bos, natuur, IVN, scouting, Bonte Os, Borgondia, basisschool, Van der Wiel, Kuppens, Vermue, Baron, Kraaijvanger, voorzitter, bestuur, politieke partij, lokaal, lokale, verandering, vernieuwing, lid worden, transparant, open, sociaal, duurzaam, vernieuwend, bestuur, kermis, drempels, visie, missie, statuten, Bart, wethouders, raad, raadslid, besluit, voorstel, grenskoerier, HAC, sociale woningen, sociaal, betaalbaarheid, milieustraat, woningbouw