Wat is Pro6?

Pro6… is een lokale politieke partij in Cranendonck.
Pro6… staat voor vooruitgang in alle 6 de dorpen van Cranendonck.
Pro6… gaat voor een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck.
Pro6… doet dat door anders te besturen: Samen met jou!

De naam Pro6 komt voort uit het samenvoegen van de afkorting van het woord ‘progressie’, oftewel vooruitgang en verandering, en de ‘6’ die verwijst naar de zes dorpskernen (Budel, Maarheeze, Soerendonk, Budel-Schoot, Budel-Dorplein en Gastel) in Cranendonck.

Wij doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Cranendonck op 21 maart 2018!

Lees meer…

Waarom Pro6?

Enthousiaste burgers uit Cranendonck – waaronder leden van PvdA Cranendonck, SP Cranendonck, D66 en GroenLinks – hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een nieuwe (politieke) Cranendonckse beweging. Minder politieke partijen en minder partijpolitiek – en een meer open discussie over wat goed is voor de inwoners van de gemeente Cranendonck en voor onze gemeente als geheel. Dat noemt Pro6 Anders Besturen! Pro6 gaat voor een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck!

Pro6 vindt het belangrijk dat burgers ook tussen de gemeenteraadsverkiezingen invloed kunnen hebben op politieke beslissingen. Daarvoor is het essentieel dat beleid écht samen met de mensen uit Cranendonck tot stand komt en dat burgers kunnen meedenken over on-derwerpen die hen aanspreken. Meer participatie en samenspraak dus! Pro6 wil daarom met een verordening het ‘burgerinitiatief’ instellen zodat burgers zelf een voorstel kunnen indienen in de raadszaal waarover de gemeenteraad dan een besluit neemt. Ook het instellen van een ‘Burgerpanel’ vergroot de inspraak van burgers. Met een burgerpanel wordt de mening van een willekeurig gekozen groep burgers uit Cranendonck gemeten over een onderwerp waar de gemeenteraad een besluit over gaat nemen. Pro6 wil dat Cranendonck zich verder ontwikkelt en meegaat in de heden-daagse ontwikkelingen op het gebied van techniek en innovatie. Om in de toekomst aantrekkelijk te blijven om te wonen en te werken is het belangrijk dat Cranendonck meer en beter inzet op bereikbaarheid en mobiliteit, zoals openbaar vervoer, mobiel netwerk (4G), glasvezel, ontsluiting via wegennet.
Pro6 streeft naar een Cranendonck waarin iedereen er op vooruitgaat en zoveel mogelijk mensen meedoen. Pro6 gelooft daarbij in de kracht van het col-lectief. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat Cranendonck ook in de toekomst een goede plek is om in te wonen, werken en leven. Dat betekent meer sociale keuzes maken en de activiteiten, evenementen en voorzieningen vanuit de burgers die zorgen voor sociale contacten stimuleren en mogelijk maken. Daarnaast wil Pro6 de mensen die het nodig hebben een extra steun in de rug geven.
Duurzaamheid is verder kijken dan de komende vier jaar. Pro6 wil Cranendonck groen en schoon houden en hard inzetten op energiebesparing, biodiversiteit, verduurzaming van gebouwen en het opwekken van schone energie. Duurzaam betekent volgens Pro6 ook een duurzaam beleid, op zowel maatschappelijk als financieel gebied. Bij ieder besluit moet nagedacht worden wat dit betekent voor Cranendonck en omgeving op de lange termijn.

Oude scheidslijnen doorbreken en met een open visie en nieuw enthousiasme gaan wij bijdragen aan de samenhang in onze gemeenschap en het gemeentebestuur.

Wie zijn Pro6?

Pro6 bestaat momenteel uit ruim 35 enthousiaste leden die willen gaan voor een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck.

Het bestuur van Pro6 bestaat uit de volgende leden:

  • Henk van Lint (Voorzitter)
  • Hennie Beliën (Secretaris/Penningmeester )
  • Jelle van der Wiel (Bestuurslid)
  • Yuri van Buul (Bestuurslid)

Geïnteresseerd hoe Pro6 is georganiseerd? Neem dan contact met ons op of raadpleeg de statuten