Wie en waarom Pro6?

Pro6 is in 2018 opgericht toen enthousiaste burgers uit Cranendonck de krachten op links progressief bundelden in een nieuwe (politieke) Cranendonckse beweging. Onder andere leden van PvdA, SP, D66 en GroenLinks voegden zich hierbij en de partij deed vier jaar geleden voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Pro6 werd als nieuwkomer direct met 5 zetels de 1-na-grootste partij in de gemeenteraad.

De naam Pro6 komt voort uit het samenvoegen van de afkorting van het woord ‘progressie’, oftewel vooruitgang en verandering, en de ‘6’ die verwijst naar de zes dorpskernen (Budel, Maarheeze, Soerendonk, Budel-Schoot, Budel-Dorplein en Gastel) in Cranendonck.

Wat is Pro6?

Pro6.. is een nieuwe beweging in Cranendonck, gestart in 2018
Pro6..staat voor progressie en vooruitgang in alle 6 de dorpen van Cranendonck (=Pro6)
Pro6..iedereen kan bij ons meedoen en meepraten via onze klankbordgroepen. Jij ook?!
Pro6..staat voor frisse blikken gecombineerd met politieke ervaring
Pro6..gaat voor een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck
Pro6..doet dat daadkrachtig en met positiviteit: YesPro6!

Ons bestuur

Het bestuur van Pro6 bestaat uit de volgende leden:

  • Yuri van Buul (Voorzitter)
  • Hennie Beliën (Secretaris/Penningmeester )
  • Jaime Arboleda (Bestuurslid)

Wij zijn Pro6 , een vereniging en politieke partij in Cranendonck .
Het fiscaal nummer ( RSIN ) van Pro6 is 857890219.
Onze doelstelling wordt beschreven in artikel 2 van onze statuten : Deze luidt: Pro6 is een sociaal duurzame en vernieuwende democratische vereniging / partij , die zich inspant om haar beginselen te verwezenlijken zoals deze nader zijn omschreven in het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde programma.
Pro6 tracht dit doel te bereiken door het formuleren van  programma’s die leidraad zijn bij het politiek handelen van de vereniging / partij en haar vertegenwoordigers , door het selecteren en verkiesbaar stellen van vertegenwoordigers alsmede het leveren van bestuurders in het politieke domein , door het onderhouden van wisselwerking met de samenleving , door het in stand houden van de vereniging/partijorganisatie en overige middelen die ten dienste van het doel van de partij staan.
Pro6 heeft geen beloningsbeleid . Alle bestuursleden voeren hun taak onbezoldigd uit . De vereniging ontvangt giften , inkomsten uit de jaarlijkse ledencontributie en 10 % van de inkomsten van de raadsleden en wethouders.