Wij doen het samen met jou! Laat je stem horen in een van onze klankbordgroepen.

Beste inwoners van Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze, Budel, Budel-Dorplein en Soerendonk. Binnen onze beweging kun jij je stem periodiek laten horen door deel te nemen in een van onze klankbordgroepen (we komen ongeveer 1x per kwartaal bij elkaar). Bekijk hieronder op welke thema’s of onderwerpen we groepen hebben die hierover met elkaar nadenken en praten, en meld je aan!

Onze nieuwe beweging is een uitnodiging aan iedereen die zich aangesproken voelt door onze uitgangspunten, ongeacht je partijkleur. Wie sociaal denkt, solidair is met mensen die dat nodig hebben, toe is aan vernieuwing en innovatie en zorg heeft voor duurzaamheid, vragen we deel te nemen in onze beweging en hun ideeën samen met ons te verwezenlijken binnen het zogeheten community-model. Een model waar op thema of onderwerp met een klankbordgroep wordt nagedacht en gesproken. Aan een klankbordgroep kan iedere geïnteresseerde deelnemen. Dit zijn burgers, maar ook raadsleden, ambtenaren, ondernemers, of mensen die een buurt of vereniging vertegenwoordigen. In het community-model kan iedereen zijn inbreng hebben. De opbrengst uit de klankbordgroep wordt zo, via onze raadsleden, automatisch en direct meegenomen in het beleid en de besluitvorming in de gemeenteraad. Dit vergroot zowel het draagvlak als de kwaliteit van het beleid, en zorgt ook voor meer betrokkenheid bij Cranendonck. Samen bereik je meer!