YesPro6! Onze standpunten

YesPro6! De komende vier jaar gaan wij ons met positieve en vooruitstrevende blik inzetten voor onze 6 kernen. Dat doen we met daadkracht en met continue oog voor vernieuwing, met een mix van jonge, nieuwe mensen en ervaren krachten.

Gebundeld rond 10 thema’s

Pro6 gaat voor een sociaal, duurzaam en vernieuwend Cranendonck en haar standpunten lees je gebundeld terug rondom onderstaande tien thema’s. Dit zijn de kapstokken waar Pro6 zich de komende jaren aan vast houdt in haar ambitie om, samen met de inwoners, Cranendonck tot een mooie, prettige, leefbare gemeente te maken!

Ons gehele partijprogramma kun je hier lezen:

Kort en bondig zien waar wij voor staan? Klik dan hier:

Onze burgers maken de gemeente

Versterken en promoten van onze groene gemeente

Voorloper in verduurzaming en energietransitie

Actief bouwen van woningen, met visie

Een gemeente met oog voor de volgende generatie

Toegankelijke en kwalitatieve (preventieve) zorg naar behoefte

Duurzame industrie & dienstverlening op maat per kern

Sport, cultuur en initiatieven uit de gemeenschap zelf staan voorop

Cranendonck bereikbaar: leefbare kernen, werken scheiden van wonen & recreëren

Verbeterde dienstverlening gemeente, verminderde bureaucratie