Raadsverslag 26 september 2023: Gemeenteraad gaat verkeerd om met burgerparticipatie.

Een belangrijke ambitie binnen de gemeente Cranendonck is het beter betrekken van inwoners bij de gemeentelijke politiek. Een proces dat van onderop, vanuit de inwoners zelf opgebouwd moest worden. Een combinatie van bestaande dorpsplatforms en nieuwe initiatieven hebben zich over deze omvangrijke opgave gebogen. Met resultaat! De eerste dorpsvisies komen al binnenstromen!

Tegelijkertijd staan ‘ de oude ‘ instrumenten ook tot beschikking van de inwoners. Zoals het inwonersvoorstel, waarbij inwoners een voorstel kunnen agenderen bij de commissievergadering. Dát gebeurde bij de Commissievergadering van 12 september: Stichting Burgemeester van Houtstraat had voldoende handtekeningen verzameld om een bewonersvoorstel in te dienen dat kortweg inhield: 1) tref maatregelen op de Burgemeester van Houtstraat om de situatie verkeersveiliger te maken 2) wacht zolang met de maatregelen op de Tijdelijke Randweg-Zuid( TRZ ).

Het advies van de Commissievergadering: Agendeer het inwonersvoorstel niet zolang het proces rondom de maatregelen voor de TRZ nog loopt. Onvoorstelbaar dat het harde werk van inwoners (én stichting) op die manier aan de kant wordt geschoven. Ook wanneer man negatief staat tegenover het inwonersvoorstel zoals het er nu ligt, zou het wél inhoudelijke behandeling tijdens een raadsvergadering verdienen.

Maar het is nog niet te laat. De oproep van Pro6 aan de andere partijen moet dan ook duidelijk zijn: Doe recht aan de ambitie van deze gemeenteraad om inwoners beter te betrekken bij de gemeentelijke politiek! Agendeer het voorstel dus alsnog: de gemeenteraad kan dan besluiten om het aan te passen, aan te houden tot een later moment of het gemotiveerd af te wijzen. Dat doet meer recht aan de inzet van inwoners dan het helemaal niet te agenderen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *