Bram van Velzen | 33 jaar | Budel-Dorplein

Ik ben Bram van Velzen, 33 jaar en opgegroeid in Maarheeze. Hier heb ik, op wat studiejaren na, tot 2018 gewoond. Hierna ben ik verhuisd naar het prachtige rustieke Budel-Dorplein. Daar ik geniet van de natuur die overal om mij heen ligt. Sind enkele jaren leef ik veganistisch omdat ik me niet kan vinden in de manier hoe we met andere levende wezens omgaan voor ons eigen welzijn.

Ik ben een liefhebber van natuur en cultuur (Blues/rock concerten in het specifiek). Ik heb een sociaal maatschappelijk achtergrond en ben in mijn werkzame leven actief binnen het COA op AZC Budel-Cranendonck.  Als inwoner van Cranendonck en medewerker van COA zie ik beide kanten van de medaille. Het werken voor het COA is vooral erg mooi en dankbaar werk, helaas wordt dit overschaduwd door onrust en overlast veroorzaakt door een klein deel van de bewoners of illegalen die in onze gemeente verblijven. Hoewel ik erg thuis ben in de opvang van Asielzoekers kan ik hier op politiek vlak me niet mee bezighouden. Dit zou een verstrengeling van belangen zijn. Zaken die mij wel aan het hart gaan zijn dierenwelzijn, natuurbehoud en sociaal welzijn. Als Coördinator van de Helpende Hand Maarheeze zie ik het belang van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Een groot goed waar veel behoefte naar is. Vanuit deze ervaring en mijn sociaal-maatschappelijke achtergrond ben ik goed thuis in thema’s die hiermee te maken hebben.

Waarom ben ik kandidaat?

Ik heb mij verkiesbaar gesteld omdat ik mijn gemeente een warm hart toe draag. Middels Pro6 wil ik een positieve bijdrage leveren aan de groei en behoud van onze gemeente.

Dierenwelzijn, sociaal welzijn en behoud van natuur zijn belangrijke onderwerpen voor mij. Ik waardeer de inzet van onze Sociaal Makelaars ten zeerste en zie hun meerwaarde vanuit mijn rol als coördinator bij de Helpende Hand. Laten we niet tornen aan hun functie maar hen faciliteren hun werkzaamheden voort te zetten zoals ze inmiddels al jaren succesvol doen. We hebben prachtige natuur en kunnen hier goed recreëren. Laten we hier zuinig op zijn en vervuilers en vervuiling aanpakken. Respect voor elkaar en onze omgeving is de sleutel tot een prettige leefomgeving voor de inwoners van onze gemeente. Pak de woningnood creatief aan; laten we ons daarbij niet limiteren door bureaucratische processen en ingewikkelde procedures. Bied korte termijn oplossingen om de acute nood tegen te gaan en werk ondertussen aan de lange termijn oplossing.