Anja van de Burgt-Briels | 57 jaar | Budel-Dorplein

Ik ben Anja van de Burgt-Briels (57) en woon sinds 2003 in Budel-Dorplein, maar ben geboren en getogen in Soerendonk. Tot een aantal jaar geleden heb ik altijd in de zorg gewerkt. De mensen in Cranendonck zullen mij vooral kennen als vrijwilliger(bestuurslid) van Stichting Hernieuwde Levenskracht en als “Juf Anja” van peuterspeelzaal Het Hummelhonk.

Waar ik voor wil gaan?

Ik wil me vooral blijven inzetten voor het sociale domein en sterk blijven maken voor de leefbaarheid van de kleine kernen. De ingeslagen weg van burgerparticipatie moet blijven doorgaan en resultaat gaan boeken. Bovendien staat de jeugd bij mij in hoog aanzien. Cranendonck moet aantrekkelijk blijven voor de jeugd, maar bovenal heeft ieder kind het recht om veilig, gezond en kansrijk op te groeien.

Als raadslid heb je drie rollen, kaderstellend, controlerend en je bent volksvertegenwoordiger. Vooral dat laatste spreekt mij aan, Cranendonck ken ik door en door en ik voel me ermee verbonden. Daarom wil ik de belangen van de inwoners van Cranendonck behartigen.