Jaime Arboleda | 21 jaar | Budel

Ik ben Jaime. Ik ben 21 jaar, woon in Budel en ik doe de opleiding sociaal werk. Al sinds jong af aan ben ik politiek geïnteresseerd. Ik zag de problemen om me heen zoals klimaatverandering, armoede, zorg en ongelijkheid, en ik wilde daar iets mee. Zo ben ik tijdens de klimaat protesten actief geweest in Earth Strike, ben ik actief bij het zelfhulp netwerk om verslaafde mensen te ondersteunen en zet ik me actief in voor de LHBTI+ doelgroep via het COC.

Waar ga ik voor?

Ik wil me inzetten voor die mensen die ons het hardste nodig hebben, niet alleen nu maar ook voor de generaties na ons. Voor iedereen die woont en verblijft in Cranendonck. Voor een veilige en inclusieve gemeente waarin we allemaal welkom zijn. Een sociale, leefbare en vooral groene gemeente waarin we de zorg kunnen leveren die mensen nodig hebben.