Yuri van Buul | 24 jaar | Budel

Ik heb mijn hele leven – tot aan mijn studie – in Budel gewoond. Daar ben ik opgegroeid in de Vogeltjeswijk. Een prettige woonwijk, waar er op de pleintjes en parkjes genoeg ruimte is voor kinderen om te spelen en de basisschool (voor mij) op steenworp afstand ligt. Verder ligt het sportpark van Budel op loopafstand. Op dat sportpark heb ik geprobeerd te leren volleyballen. Dat was niet bijzonder geslaagd, maar wel ben ik nog vaste deelnemer in het jaarlijkse Ledûb Toernooi (weliswaar in de kelderklasse).

Ik studeer nu aan Tilburg University. Daar ben ik bezig met de Master Rechtsgeleerdheid en de Master Fiscaal Recht. Voor mij probeert ons rechtssysteem uitdrukking te geven aan wat wij als maatschappij rechtvaardig vinden. Het is alleen wel een systeem dat door mensen wordt gemaakt, en daarmee (zoals ik het zie) altijd imperfect. Voor mij betekent dit dat dat we altijd moeten proberen ons rechtssysteem door te ontwikkelen en (wéér opnieuw) aan te passen aan hoe de maatschappij nú is. Alleen door die constante inspanning kunnen we een actuele gemeenschap maken die recht doet aan iedereen. Of in ieder geval, een gemeenschap die dat zo veel mogelijk doet.

Politieke interesse begint vaak met de problemen die je zelf ziet. Voor een (bijna afgestudeerde) student betekent dit dat ik nog een hele tijd te gaan heb. Dat betekent dat de keuzes die sturen op gewin op de korte termijn, en de kosten bij de toekomstige generatie vaak mij nog zullen raken. Ik wil een leven lang kunnen genieten van Cranendonck, en gun dat de volgende generatie ook. Dat betekent duurzame keuzes voor milieu én beleid. Dat betekent woningen bouwen om de volgende generaties óók een plek te geven in Cranendonck. Dat betekent het voor iedereen mogelijk te maken om mee te kunnen. Verder heb ik de ambitie om niet alleen met Pro6 onze ambities waar te maken.

Grote ambities maken we alleen samen klaar. Dat betekent samen optrekken met burgers, met ambtenaren, en met andere politieke partijen. Verder ontwikkelen is niet alleen voor anderen, maar juist ook voor onszelf!

Wat is mijn motivatie?

Een mooi Cranendonck dat maken we samen! Met mijn actieve deelname binnen de gemeentelijke politiek zet ik mij in voor een toekomstbestendig en sociaal Cranendonck. Een toekomstbestendige gemeente bereiken we alleen met een sterke langetermijnvisie. Daarbij betrekken wij het milieu, maar die langetermijnvisie moet in ieder deelgebied verder ontwikkeld worden! Daarmee werken we aan een hoog voorzieningenniveau, waarbij er gekeken wordt wat past bij welke dorpskern én dat de voorzieningen eerlijk verspreid worden. Zo houden we heel Cranendonck aantrekkelijk, ook voor de volgende generaties! Bij een toekomstbestendige gemeente hoort ook een divers en ambitieus woningbeleid. Binnen Cranendonck moet de woningbouw vooruit! Daarbij moet er ingespeeld worden op de vraag per kern, en het beleid moet dat faciliteren. Zo kunnen we de mensen die hier zijn opgegroeid ook écht een thuis geven!