Raadsvergadering 11 juli 2023: Kaderen in de kaderloze Kadernota.

   Vaste prik voordat de gemeentelijke politiek ‘op vakantie gaat’ is de behandeling van de Kadernota. In de Kadernota geeft de gemeenteraad de uitgangspunten en de kaders aan het college voor het opstellen van de begroting. Kortgezegd: Kost je project geld dan kun je er beter alvast op voorsorteren dat het ook in de Kadernota terugkomt.

De kadernota 2024 ziet er alleen anders uit dan haar voorgangers. Het college heeft gekozen voor een meer strategisch , jaar overstijgend document. Het gevolg: de Kadernota 2024 bevat nog maar weinig kaders.

Pro6 heeft zijn best gedaan om alsnog kaders en zwaartepunten mee te geven.

  • Neem kortetermijnmaatregelen op de N611, Tijdelijke Randweg Zuid en Dorplein;
  • Maak van biodiversiteit een speerpunt in het buitengebied én in de centra van onze kernen;
  • Weer grootschalige, overlast gevende en vervuilende industrie in Cranendonck;
  • Zet in op het opwekken van duurzame energie;
  • Maak cultuur toegankelijk voor alle Cranendonckers.

Pro6 pleit voor het verankeren van een regeling die het mogelijk maakt voor mensen met een laag inkomen om deel te nemen aan culturele activiteiten. Helaas is het niet voor iedereen mogelijk om deel te nemen aan culturele activiteiten( tentoonstellingen, theater, cabaret etc.), terwijl cultuur het bindmiddel is van onze maatschappij! De deadline van de Kadernota was nier gehaald, maar de burgemeester heeft toegezegd dat de motie uitgevoerd wordt en de terugkoppeling KW3 2023 volgt.

Verder pleit Pro6 voor het doorzetten van het opwekken van duurzame energie in Cranendonck. Het college stelt dat er geen energieopwekking projecten zijn voorzien, omdat de situatie op het elektriciteitsnet dat niet toe laat. Op die manier gaan we onze duurzaamheidsdoelen niet halen. Meer zelfvoorzienend, meer energieneutraal en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen! Pro6 roept daarom op om in te zetten op energieprojecten die weinig of geen beslag leggen op het elektriciteitsnet, zoals het local-to-local energie opwekken en energie leveren. De urgentie over duurzame energie werd weliswaar gedeeld door het college, maar er moest tóch maar gewacht worden op nieuw beleid. In de tussentijd komen creatieve oplossingen voor het realiseren van duurzame energieopwekking weer in de ijskast te liggen. Ergens tussen de ijsco’s en de duurzaamheidsambities vermoed ik zo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *