Opiniestuk ED: Verkiezingstijd is voorbij, kunnen we weer terug naar realisme?

Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat in de nabije toekomst het AZC in Budel open zal blijven. De stroom vluchtelingen noopt het kabinet tot aanwijzingen om gemeenten te verplichten opvanglocaties te openen of (in het geval van Cranendonck) open te houden. Vanuit het rijk is een wetswijziging hiertoe in de maak. Wordt het dan niet eens tijd voor partijen in Cranendonck om de verkiezingsbril af te zetten en de inwoners een realistische kijk op de stand van zaken voor te houden? Natuurlijk is het populair om in tijden van forse overlast te roepen “het AZC gaat dicht”, we hebben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart gezien wat je dit als partij kan opleveren. Een slim staaltje (verkiezings)politiek van lokale partij ELAN, die daarmee in 1 klap de grootste partij van Cranendonck werd. Onze eigen partij Pro6, eveneens een lokale partij, heeft continue vastgehouden aan het standpunt dat we open moeten staan voor vluchtelingen en daarmee behoud van een AZC in onze gemeente. Gezien de actualiteit en de realiteit (de aanhoudende stroom vluchtelingen) zou het goed zijn wanneer andere partijen open gaan staan voor deze situatie, en het reële verhaal aan inwoners durven vertellen. Je kunt proberen Goliath (het rijk) te verslaan, je kunt ook proberen er mee samen te werken om te komen tot de beste situatie voor onze dorpen.

Laten we proberen als voltallige gemeenteraad in te spelen op de situatie waar we mee te maken hebben, en niet langer onszelf en onze inwoners een sluiting voor te spiegelen. Dat biedt ook kansen, namelijk een andere vorm van opvang nastreven die beter past bij Cranendonck. Hoe dat eruit zou kunnen zien? Kleiner, voor bepaalde groepen (gezinnen, vrouwen met kinderen), een combinatie met huisjes en voorzieningen. Het COA wil in de locatie investeren, laten we die mogelijkheid aangrijpen. Als we zelf als gemeente iets van het terrein moeten maken – waarvan de grond sterk vervuild is en de gebouwen stuk voor stuk afgeschreven zijn – gaat ons dit tientallen miljoenen gemeenschapsgeld kosten. Nu wil het COA dat voor ons doen. We kunnen er zelfs een soort van Kloostervelden van maken, zoals in Sterksel het zorgcentrum Providentia gecombineerd is met huizen en voorzieningen voor de lokale bevolking. Het Nassau-Dietz terrein ligt prachtig in de bossen, een mooie plek voor jongeren om te starten of voor tijdelijke woonvormen. Maar om te werken aan dergelijke realistische plannen voor de toekomst moeten we wel de populistische bril durven af te zetten. En het constructieve gesprek willen aangaan, zodat we naar een nieuwe invulling van het terrein gaan. Met echte vluchtelingen, zonder overlastgevers, én met mogelijkheden voor onze eigen inwoners. De verkiezingen zijn voorbij, zullen we die dan ook achter ons laten partijen?

Namens fractie Pro6 Cranendonck,
Bart Kraaijvanger en Anja van de Burgt-Briels

NB: het Eindhovens Dagblad heeft dit opiniestuk iets aangepast, zie hier de publicatie in het ED: https://www.ed.nl/opinie/mening-accepteer-dat-azc-budel-open-blijft-met-minder-asielzoekers-en-huizen-voor-starters-op-deze-prachtige-plek~abebd97c/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *